Pravni predpisi

Spodnje povezave vas vodijo do spletne strani Uradnega lista, kjer si lahko preberete izbrani zakon ali podzakonski predpis.

Delovno področje

Zakon o delovnih razmerjih
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200242&stevilka=2006
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007103&stevilka=5131

Zakon o javnih uslužbencih
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200763&stevilka=3411
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200865&stevilka=2817

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200795&stevilka=4738
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200817&stevilka=557
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200858&stevilka=2481
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200880&stevilka=3575

Zakon o minimalni plači
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201013&stevilka=519

Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006140&stevilka=6105
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200876&stevilka=3356

Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199787&stevilka=4007
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=19989&stevilka=431
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200148&stevilka=2643

Zakon o kolektivnih pogodbah
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200643&stevilka=1835

Zakon o varnosti in zdravju pri delu
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199956&stevilka=2652
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200164&stevilka=3475

Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200742&stevilka=2286

Zakon o reprezentativnosti sindikatov
http://www2.gov.si/zak/zak_vel.nsf/zakposop/1993-01-0589?OpenDocument

Zakon o stavki
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/zstk.pdf

Zakon o zaposlovanju in delu tujcev
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200776&stevilka=4036

Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200712&stevilka=567
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201029&stevilka=1263

Zakon o udeležbi delavcev pri dobičku
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200825&stevilka=909

Zakon o delovnih in socialnih sodiščih
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20042&stevilka=70

Zakon o inšpekciji dela
http://www2.gov.si/zak/zak_vel.nsf/zakposop/1994-01-1523?OpenDocument
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199732&stevilka=1812
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200036&stevilka=1686

Socialno področje

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200716&stevilka=720

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006109&stevilka=4646

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006107&stevilka=4584

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006110&stevilka=4671
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200810&stevilka=306

Časopis SGS zadnja številka.


Prijava za člane

Dostopni podatki so sestavljeni iz:

  • Uporabniškega imena, ki je sestavljeno iz ''priimekime'' (brez presledkov) ter
  • Gesla, katero mora vsebovati 6 znakov. Geslo je sestavljeno iz posameznih ničel (0) ter številke vaše članske izkaznice.
Primer:
Uporabniško ime: novakjanez
Geslo: 000123 (v primeru, da je številka vaše članske izkaznice 123)

Uporabniško ime:

Geslo:

 
 

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletnih storitev. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.
Ne strinjam se