Zrno napredka - Z znanjem do učinkovitega socialnega dialoga

Projekt Zrno napredka - Z znanjem do učinkovitega socialnega dialoga je projekt, ki ga delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podporarazvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11.2 prednostne naložbe »Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi interitorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11.2.2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih parterjev vprocesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela invseživljenjskega učenja«.Pri izvajanju politik in pristopov v Sloveniji, povezanih s trgom dela, zagotavljanjem pravne varnosti aktivnega prebivalstva in delovnega okolja lahko zasledimo splošno pomanjkanje mehkih veščin in poznavanja delovno pravne zakonodaje ter posledično slabšo usposobljenost za samostojno pogajanje in učinkovit socialni dialog, tako na strani sindikatov, združenj delodajalcev, kot tudi delodajalcev in delojemalcev samih.

Zato bo osrednji namen projekta Zrno napredka – Z znanjem do učinkovitega socialnega dialoga učinkovito in trajnostno izobraževanje in usposabljanje socialnih partnerjev.

Za namen povečevanja učinka na več ravneh bomo projekt izvajali:
1. Konfederacija novih sindikatov Slovenije - Neodvisnost
2. Svet gorenjskih sindikatov
3. Pomurska gospodarska zbornica.

V prvi fazi projekt predvideva temeljite analize dejanskega stanja socialnega dialoga in informiranosti ter kompetenc sindikalnih predstavnikov in analize dobrih praks v tujini.

Sledila bodo usposabljanja socialnih partnerjev in sodelujočih na področju delovno pravne zakonodaje, kolektivnega dogovarjanja, mehkih veščin in računalniške pismenosti v obliki delavnic in vzpostavitve e-učilnice za namen dolgotrajne dostopnosti vsebin. Kot predstavniki učinkovitega socialnega dialoga bomo naše izkušnje izmenjevali na konferencah, kongresih in okroglih mizah.

Vzporedno in trajnostno bomo s pomočjo inovativnih digitalnih pristopov obveščali in ozaveščali širšo skupino delodajalcev, zaposlenih, brezposelnih in iskalcev zaposlitve o varstvu in zdravju na delovnem mestu ter delovno pravni zakonodaji.

Dolgoročno bo projekt z novimi sodelujočimi partnerji razširil skupino sindikatov in delodajalcev, ki delujejo na področju soustvarjanja pogojev za izboljšanje delovnih in življenjskih razmer zaposlenih in njihovih družin, na območje Severne primorske regije, Notranjske regije, Šaleško dolino, Pomursko in Gorenjsko regijo ter na panožno področje igralništva ter povečal zaupanje javnosti sindikatom in združenjem delodajalcev.

Skupna predvidena vrednost projekta in sofinanciranja znaša 499.880,00 EUR.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (www.eu-skladi.si).

Časopis SGS zadnja številka.


Prijava za člane

Dostopni podatki so sestavljeni iz:

  • Uporabniškega imena, ki je sestavljeno iz ''priimekime'' (brez presledkov) ter
  • Gesla, katero mora vsebovati 6 znakov. Geslo je sestavljeno iz posameznih ničel (0) ter številke vaše članske izkaznice.
Primer:
Uporabniško ime: novakjanez
Geslo: 000123 (v primeru, da je številka vaše članske izkaznice 123)

Uporabniško ime:

Geslo:

 
 

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletnih storitev. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.
Ne strinjam se