ZVEZA REPREZENTATIVNIH SINDIKATOV SLOVENIJE (ZRSS)
Zvezo reprezentativnih sindikatov Slovenije (v nadaljevanju ZRSS) smo ustanovili reprezentativni sindikati, ki smo sprejeli idejo in pobudo za ustanovitev nove sindikalne centrale, posredovano nekaj manj kot dvajsetim neodvisnim reprezentativnim sindikatom na državni ravni.


Resno ter tudi praktično smo ta izziv danes uresničili ustanovitelji in prve članice ZRSS:
• Svet gorenjskih sindikatov (SGS),
• Sindikat voznikov avtobusnega prometa Slovenije (SIVAP-S) in
• Sindikat igralniških delavcev Slovenije (SIDS).


ZRSS se od ostalih slovenskih sindikalnih central razlikuje predvsem po načinu organiziranja in delovanja, kar izhaja že iz temeljnih opredelitev, zapisanih v njenih konstitutivnih dokumentih (sporazum, statut), in sicer:
• ZRSS je demokratična in neodvisna interesna organizacija prostovoljno združenih samostojnih reprezentativnih sindikatov Slovenije;
• vsak reprezentativen sindikat (v poklicu, dejavnosti, panogi, občini oz. širši lokalni skupnosti) lahko postane član ZRSS s podpisom posebne pristopne izjave;
• naša vrata so torej odprta za vse kolektivne članice – reprezentativne sindikate, ki bodo sprejeli naš partnerski pristop in v združevanju strokovnih, kadrovskih ter akcijskih sposobnosti sindikatov prepoznali priložnost za izboljšanje kvalitete dela in življenja v Sloveniji;
• članice ZRSS so povsem enakopravne in v celoti ohranijo svojo samostojnost ter suverenost organiziranja, delovanja, sprejemanja lastnih aktov, dogovorov, urejanja finančno-materialnega poslovanja in posedovanja lastnine;
• ZRSS ne bo s svojim delovanjem v ničemer posegala v samostojnost organiziranja in delovanja svojih kolektivnih članic.

Poleg ohranjanja tradicionalne identitete in aktivnosti sindikalizma bomo v ZRSS načrtno uvajali ter spodbujali nujne spremembe, tako v svoji strategiji kot strategijah vseh članic – sindikalnih organizacij, v katerih se bodo lahko prepoznali vsi delojemalci in ki jih hkrati terjata tudi sodobni razvoj ter pričakovanja današnjih generacij zaposlenih. Vse to bomo uveljavljali predvsem z naslednjimi aktivnostmi in ukrepi:
• vrnitev k članom in prenova sindikatov kot družbenih gibanj,
• demokratizacija notranjega sindikalnega življenja,
• dograjevanje partnerske vloge sindikatov na vseh ravneh,
• krepitev “ekonomske demokracije” (učinkovito soupravljanje, udeležba delavcev pri dobičku in širše notranje lastništvo - so ključni pogoji za preseganje mezdnega položaja delavcev),
• razvijanje permanentnega izobraževanja in usposabljanja članov ter ostalih zaposlenih in
• stalno prizadevanje za izboljševanje kakovosti življenja članov, zaposlenih in njihovih družin (tako kakovosti delovnega življenja kot kakovosti prostega časa).

Ob tem se zavedamo, da za izboljšanje slovenske sindikalne učinkovitosti ne bodo dovolj samo takšna ali drugačna povezovanja, pač pa bo potrebno temeljito premisliti tudi nekatere aktualne pobude: o novi opredelitvi vloge EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA, o morebitni ustanovitvi SLOVENSKE DELAVSKE ZBORNICE in o potrebnih SPREMEMBAH TER DOPOLNITVAH ZAKONA O REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATOV.

Te cilje bo ZRSS zasledovala pri svojem delovanju, med drugim tudi v Ekonomsko socialnem svetu Republike Slovenije (ESS), kjer bo kot enakopravni partner uveljavljala možnost neposrednega sodelovanja pri sprejemanju najpomembnejših odločitev za svoje članstvo.

Tako kot so naša vrata odprta za vse nove članice – reprezentativne sindikate, ki bodo sprejeli naš partnerski pristop in v združevanju strokovnih, kadrovskih ter akcijskih sposobnosti sindikatov prepoznali priložnost za izboljšanje kvalitete dela in življenja v Sloveniji, bomo tudi kot ZRSS odprti za enakopravno sodelovanje in zlasti projektno povezovanje z ostalimi sindikalnimi centralami v Sloveniji ter drugimi zainteresiranimi sindikati znotraj EU. In prvi korak v tej smeri predstavlja že sama ustanovitev ZRSS, ki je povezala sindikalne organizacije, ki so doslej delovale samostojno.

Časopis SGS zadnja številka.


Prijava za člane

Dostopni podatki so sestavljeni iz:

  • Uporabniškega imena, ki je sestavljeno iz ''priimekime'' (brez presledkov) ter
  • Gesla, katero mora vsebovati 6 znakov. Geslo je sestavljeno iz posameznih ničel (0) ter številke vaše članske izkaznice.
Primer:
Uporabniško ime: novakjanez
Geslo: 000123 (v primeru, da je številka vaše članske izkaznice 123)

Uporabniško ime:

Geslo:

 
 

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletnih storitev. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.
Ne strinjam se