Aktualno

<< < 1 ... 5 ... 10 11 12 13 14 15 16 ... 20 21 > >>
 
23.12.2011
SREČNO 2012!

Vsem našim članom in poslovnim partnerjem želimo srečno in uspešno v novem letu 2012.

Svet gorenjskih sindikatov
 
 
18.11.2011
PREDAVANJE - VLOGA SINDIKATA V DELOVNIH RAZMERJIH

Pravnica Sveta gorenjskih sindikatov, ga. Barbara Filipov, bo v v okviru Fakultete za managenent imela predavanje na temo Vloga sindikata v delovnih razmerjih. Predavanje bo potekalo v torek, 22.11.2011,  v prostorih bivše vojašnice v Škofji Loki.
Lepo vabljeni vsi, ki vas tematika zanima.

Vabilo!
 
 
05.09.2011
UVELJAVLJENA SPREMEMBA SPORAZUMA O SOCIALNEM ZAVAROVANJU MED SLOVENIJO IN BIH

Do denarnega nadomestila upravičeni tudi brezposelni delavci BIH z dovoljenjem za začasno prebivanje v Sloveniji

V petek, 2. 9. 2011, je začela veljati sprememba Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo ter Bosno in Hercegovino (sporazum), s katero je prejemanje denarnega nadomestila omogočeno tudi zavarovancem iz BIH z dovoljenjem za začasno prebivanje v Sloveniji.

Do uveljavitve spremembe je sporazum med drugim določal, da se denarno nadomestilo izplačuje le brezposelnim osebam, ki imajo v Sloveniji dovoljenje za stalno prebivanje. Tistim, ki tega pogoja niso izpolnjevali, je pravica do denarnega nadomestila mirovala.

Z uveljavitvijo spremembe sporazuma se lahko brezposelne osebe, ki jim je Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Zavod) že izdal odločbo o mirovanju pravice do denarnega nadomestila in so zdaj brezposelni ter imajo dovoljenje za začasno prebivanje v Sloveniji, v 30 dneh po prenehanju razloga mirovanja prijavijo pri Zavodu in vložijo zahtevek za preostali oziroma neizkoriščeni del pravice do denarnega nadomestila.

To lahko storijo tiste brezposelne osebe, ki so zmožne za delo, aktivno iščejo zaposlitev in so jo pripravljene sprejeti ter:
• niso v delovnem razmerju;
• niso samozaposlene;
• niso poslovodne osebe v osebni družbi, v enoosebni družbi, d. o. o. ali zavodu;
• niso pokojninsko in invalidsko zavarovani kot kmetje;
• niso upokojenci;
• nimajo statusa dijaka, vajenca, študenta ali statusa udeleženca izobraževanja odraslih, mlajšega od 26 let.

Rok za prijavo in vložitev zahtevka za preostali, neizkoriščeni del pravice do denarnega nadomestila začne teči od dneva prenehanja razloga za mirovanje pravice, to je:
• za brezposelne osebe, ki imajo veljavno dovoljenje za začasno prebivanje v Sloveniji, z dnem uveljavitve spremembe sporazuma, to je od 2. 9. 2011;
• za brezposelne osebe, ki nimajo veljavnega dovoljenja za prebivanje v Sloveniji, od dne, ko pridobijo dovoljenje za začasno prebivanje (od dneva vročitve dovoljenja za začasno prebivanje).

V primeru zamude tega roka te osebe pravice do preostalega dela nadomestila ne bodo mogle uveljaviti.

Brezposelne osebe pravico do preostalega dela denarnega nadomestila uveljavijo tako, da se v roku 30 dni prijavijo pri Zavodu ter vložijo vlogo za preostali del denarnega nadomestila. Podatek o dovoljenju za prebivanje in o njegovi vročitvi bo Zavod pridobil po uradni dolžnosti.

Brezposelni bo upravičen do mesečnega izplačevanja preostalega dela denarnega nadomestila, če bo izpolnjeval pogoje, ki jih določajo predpisi: je aktivni iskalec zaposlitve, ne odkloni ustrezne ali primerne zaposlitve, ne odkloni podpisa zaposlitvenega načrta, ne odkloni vključitve v program aktivne politike zaposlovanja, ne krši obveznosti, sprejetih s pogodbo o vključitvi v program, ne dela oziroma ni zaposlen na črno. Pravica do denarnega nadomestila preneha tudi v primeru zaposlitve, samozaposlitve, upokojitve in v drugih primerih, določenih s predpisi.

Zavod bo o vlogi odločil v upravnem postopku in izdal odločbo o preostalem, še neizkoriščenem delu pravice do denarnega nadomestila, ki se prizna v višini, kot je bila odmerjena z odločbo o priznanju pravice skladno s predpisi.

V času upravičenosti do denarnega nadomestila bo brezposelni vključen v obvezna socialna zavarovanja (pokojninsko in invalidsko, zdravstveno, zavarovanje za starševstvo in za brezposelnost).

Vir: spletne strani MDDSZ
 
 
30.08.2011
DVIG PLAČ V ELEKTROINDUSTRIJI

Na včerajšnjih pogajanjih za kolektivno pogodbo dejavnosti elektroindustrije je bil med predstavniki delodajalcev in sindikati sklenjen dogovor o dvigu najnižjih osnovnih plač za 3%. Regres za letni dopust za leto 2011v višini najmanj 770,00 EUR pa je bil dogovorjen ža predhodno.
 
 
28.06.2011
RAZISKAVA O ABSENTIZMU, IZGOREVANJU, STRESU NA DELOVNEM MESTU

Si želite sodelovati pri izboljševanju delovnega okolja z inovativnimi rešitvami? - SODELUJTE V RAZISKAVI!

Raziskava poteka v okviru projekta Izboljševanje delovnega okolja z inovativnimi rešitvami, s katerim želimo pripomoči k ustvarjanju podpornega okolja za izboljšanje delovnih procesov in razmer na področju varovanja zdravja na delovnem mestu.

Projekt, ki ga delno financira Evropski socialni sklad, strokovno pa vodi Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani, povezuje tako predstavnike delodajalcev (GZS, Združenje delodajalcev Slovenije), kot sindikatov (Svet gorenjskih sindikatov in Slovenska zveza sindikatov Alternativa).

Z rezultati projekta želimo doseči širše cilje, med drugim:
• izboljšati fleksibilnost trga dela prek izboljšanja delovnega okolja
• ugotoviti multidisciplinarne (organizacijske, menedžerske, ekonomske, pravne, upravljavske in psihološke) temelje aktivnosti, ki vodijo k izboljšanju ureditve delovnega okolja
• povečati prisotnost na delu (problematika absentizma)
• oblikovati priporočila kako zaposliti in zadržati dobre delavce (problematika fluktuacije)
• podati predloge za izboljšanje in preprečevanje stresa in izgorevanja na delovnem mestu
• izboljšati ekonomske učinke dela
• povečati zavest o pomenu in vlogi družine ter njeni vlogi pri ohranjanju telesnega in duševnega zdravja
• izdelati priporočila in doseči konsenz socialnih partnerjev, delodajalcev in oblikovalcev politik o predlaganih pilotnih modelih in rešitvah.

Raziskava zajema ključna področja delovnega okolja:
• izostajanje z delovnega mesta (absentizem),
• fluktuacija,
• izgorevanje na delovnem mestu,
• stres na delovnem mestu,
• usklajevanje poklicnega in družinskega življenja ter
• ekonomski vidiki proučevanih vsebin.

Reševanje ankete traja dobrih 15 minut! Anketa je dostopna tukaj.
 
 
20.05.2011
STALIŠČA SGS DO POKOJNINSKE REFORME

Člani predsedstva Sveta gorenjskih sindikatov so se v ponedeljek, 23. maja 2011, na skupni seji Predsedstva SGS in Upravnega odbora sindikalnega sklada SGS, v jedrnati predstavitvi pravne službe SGS, seznanili z ureditvijo bistvenih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja kot jih določa nov ZPIZ-2. Sprejeli so tudi uradno stališče in z njim seznanili svoje članstvo.

docStališče predsedstva SGS do pokojninske reforme (.doc 75KB)
 
 
04.05.2011
ZAHVALA PODPORNIKOM NA JOŠTU

Posebej se zahvaljujemo vsem organizacijam in posameznikom, ki so s svojo podporo omogočili Svetu gorenjskih sindikatov izvedbo letošnjega dvodnevnega prvomajskega srečanja na Joštu, in sicer:

Županu Mestne občine Kranj in njegovim najožjim sodelavcem,
Zavarovalni družbi AdriaticSlovenica,
Hranilnici Lon,
Družbi Tus Trade,
Elektru Gorenjska,
Gorenjski banki,
Iskri ISD,
Alpetourju – Potovalni agenciji,
Cestnemu podjetju Kranj,
Komunali Kranj,
Zavarovalnici Triglav,
Poslovnemu sistemu Mercator,
Podjetju Vigred, elektroinštalacije,
Zdravstvenemu domu Kranj,
Gasilsko reševalni službi Kranj,
Zavodu za turizem Kranj,
Društvu tabornikov »Rod zelenega Jošta«,
Pihalnemu orkestru Kranj,
Radiu Kranj,
Radiu Sora,
Radiu Belvi,
Cvetličarni Cvet,
najemnikom gostinskega objekta na Joštu in
vsem predsednikom sindikatov v podjetjih.
 
 
01.05.2011
NAGOVOR PREDSEDNIKA SGS MAG. BAKOVNIKA

Vsi tisti, ki se ne boste mogli udeležiti prvomajskega srečanja na Joštu nad Kranjem, si lahko preberete slavnostni govor predsednika Sveta gorenjskih sindikatov, mag. Rajka Bakovnika.

docNagovor 1. maj 2011 (.doc 49KB)
 
 
22.04.2011
VABLJENI NA PRVOMAJSKO PRAZNOVANJE NA SV. JOŠT NAD KRANJEM

Vabimo vas na tradicionalno pravomajsko srečanja na Sv. Joštu nad Kranjem. Na predvečer praznika bo na Joštu kresovanje  in zabava z ansamblom Triglavski muzikantje, na dan praznika pa osrednja prireditev s kulturnim programom in zabava z ansamblom Veseli svatje.
Lepo vabljeni!
Program si oglejte v priponki.

jpgProgram Jošt 2011 (.jpg 659KB)
 
 
08.04.2011
RAZLAGA KOLEKTIVNE POGODBE DEJAVNOSTI TRGOVINE

V Uradnem listu RS št. 26/2011 je bila danes objavljena uradna razlaga Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije in sicer v zvezi z zagotavljanjem prehrane med delom oziroma v zvezi z izplačilom povračil stroškov za prehrano med delom. Razlago v celotnem besedilu si lahko preberete v Uradnem listu.
 
<< < 1 ... 5 ... 10 11 12 13 14 15 16 ... 20 21 > >>

Časopis SGS zadnja številka.


Prijava za člane

Dostopni podatki so sestavljeni iz:

  • Uporabniškega imena, ki je sestavljeno iz ''priimekime'' (brez presledkov) ter
  • Gesla, katero mora vsebovati 6 znakov. Geslo je sestavljeno iz posameznih ničel (0) ter številke vaše članske izkaznice.
Primer:
Uporabniško ime: novakjanez
Geslo: 000123 (v primeru, da je številka vaše članske izkaznice 123)

Uporabniško ime:

Geslo:

 
 

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletnih storitev. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.
Ne strinjam se