Aktualno

<< < 1 ... 5 ... 10 11 12 13 14 15 16 ... 20 21 > >>
 
14.02.2012
OBJAVLJEN ZAČETEK STEČAJNEGA POSTOPKA V GRADBINCU GIP

Agonija delavcev v Gradbincu GIP se končuje. Danes je bil objavljen sklep o začetku stečajnega postopka. Delavci bodo predvidoma jutri dobili vročene odpovedi pogodb o zaposlitvi.
 
 
06.02.2012
STAVKA V GRADBINCU GIP PRESTAVLJENA NA ČETRTEK, 9.2.

Stavkovni odbor je začetek stavke prestavil na četrtek, 9.2.2012 in sicer iz razloga, ker delavci v torek, 7.2. koristijo viške opravljenih ur.
 
 
02.02.2012
GRADBINEC GIP V STEČAJ, DELAVCI NAPOVEDALI STAVKO

Sindikat Gradbinec GIP Kranj je včeraj napovedal stavko in sicer za torek, 7.2.2012.

V družbi zamujajo z izplačilom dela novembrske plače ter celotne decembrske plače. Poleg tega delavcem dolgujejo še 230 EUR regresa za letni dopust za preteklo leto.  Delavci so brez vseh sredstev za življenje in odločeni, da brez plač ne bodo več delali. Zahtevajo takojšnje poplačilo plač.

Hkrati pa smo izvedeli, da je Gradbinec GIP d.o.o. Kranj včeraj na sodišče vložil predlog za začetek stečajnega postopka družbe.

Novica je na eni strani pričakovana, saj že dalj časa o usodi gradbinca ni pisanih optimističnih scenarijev.  Še vedno pa delavci menijo, da se dogaja velika škoda. Gradbinec je pomembno gradbeno podjetje v gorenjski regiji, z znanjem, referencami in dobrimi delavci, vendar lastnik očitno ne vidi več možnosti za njegovo nadaljnje poslovanje.

Glede na dejstvo, da so delavci že dalj časa brez plač, v tem trenutku pričakujejo, da bo sklep sodišča izdan čim prej in bodo tako imeli čimprej možnost prijave na zavodu za zaposlovanje in pravico do nadomestila.

Ne glede na vse, pa bodo delavci v torek vseeno začeli s stavko.
 
 
26.01.2012
ZAŠČITENI DELAVCI V LETU 2012

V letu 2012 velja zaščita pred odpovedjo iz poslovnih razlogov za moške, ki so starejši od 55 let in za ženske, ki so starejše od 54 let.
 
 
25.01.2012
MINIMALNA PLAČA OD 1.1.2012 DALJE

Obveščamo vas, da je bil v Ur. listu RS, št. 5/2012 objavljen znesek minimalne plače. Minimalna plača za delo opravljeno od 1.1.2012 dalje znaša 763,06 EUR bruto. Izteklo se je tudi zakonsko obdobje postopnega prehoda na minimalno plačo. V letu 2012 tako za vse delavce velja, da njihova bruto plača ne sme znašati manj kot 763,06 EUR. 
 
 
11.01.2012
PODPIS KOLETIVNE POGODBE V DRUŽBAH SKUPINE PRIMORJE

Danes smo v Ajdovščini podpisali kolektivno pogodbo za družba Gradbinec GIP, ki je ena od družb v skupini Primorje. Z besedilom smo lahko zadovoljni, saj kljub izredno težki situaciji v družbi, nivo pravic ohranja višje od panožne kolektivne pogodbe.
 
 
23.12.2011
SREČNO 2012!

Vsem našim članom in poslovnim partnerjem želimo srečno in uspešno v novem letu 2012.

Svet gorenjskih sindikatov
 
 
18.11.2011
PREDAVANJE - VLOGA SINDIKATA V DELOVNIH RAZMERJIH

Pravnica Sveta gorenjskih sindikatov, ga. Barbara Filipov, bo v v okviru Fakultete za managenent imela predavanje na temo Vloga sindikata v delovnih razmerjih. Predavanje bo potekalo v torek, 22.11.2011,  v prostorih bivše vojašnice v Škofji Loki.
Lepo vabljeni vsi, ki vas tematika zanima.

Vabilo!
 
 
05.09.2011
UVELJAVLJENA SPREMEMBA SPORAZUMA O SOCIALNEM ZAVAROVANJU MED SLOVENIJO IN BIH

Do denarnega nadomestila upravičeni tudi brezposelni delavci BIH z dovoljenjem za začasno prebivanje v Sloveniji

V petek, 2. 9. 2011, je začela veljati sprememba Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo ter Bosno in Hercegovino (sporazum), s katero je prejemanje denarnega nadomestila omogočeno tudi zavarovancem iz BIH z dovoljenjem za začasno prebivanje v Sloveniji.

Do uveljavitve spremembe je sporazum med drugim določal, da se denarno nadomestilo izplačuje le brezposelnim osebam, ki imajo v Sloveniji dovoljenje za stalno prebivanje. Tistim, ki tega pogoja niso izpolnjevali, je pravica do denarnega nadomestila mirovala.

Z uveljavitvijo spremembe sporazuma se lahko brezposelne osebe, ki jim je Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Zavod) že izdal odločbo o mirovanju pravice do denarnega nadomestila in so zdaj brezposelni ter imajo dovoljenje za začasno prebivanje v Sloveniji, v 30 dneh po prenehanju razloga mirovanja prijavijo pri Zavodu in vložijo zahtevek za preostali oziroma neizkoriščeni del pravice do denarnega nadomestila.

To lahko storijo tiste brezposelne osebe, ki so zmožne za delo, aktivno iščejo zaposlitev in so jo pripravljene sprejeti ter:
• niso v delovnem razmerju;
• niso samozaposlene;
• niso poslovodne osebe v osebni družbi, v enoosebni družbi, d. o. o. ali zavodu;
• niso pokojninsko in invalidsko zavarovani kot kmetje;
• niso upokojenci;
• nimajo statusa dijaka, vajenca, študenta ali statusa udeleženca izobraževanja odraslih, mlajšega od 26 let.

Rok za prijavo in vložitev zahtevka za preostali, neizkoriščeni del pravice do denarnega nadomestila začne teči od dneva prenehanja razloga za mirovanje pravice, to je:
• za brezposelne osebe, ki imajo veljavno dovoljenje za začasno prebivanje v Sloveniji, z dnem uveljavitve spremembe sporazuma, to je od 2. 9. 2011;
• za brezposelne osebe, ki nimajo veljavnega dovoljenja za prebivanje v Sloveniji, od dne, ko pridobijo dovoljenje za začasno prebivanje (od dneva vročitve dovoljenja za začasno prebivanje).

V primeru zamude tega roka te osebe pravice do preostalega dela nadomestila ne bodo mogle uveljaviti.

Brezposelne osebe pravico do preostalega dela denarnega nadomestila uveljavijo tako, da se v roku 30 dni prijavijo pri Zavodu ter vložijo vlogo za preostali del denarnega nadomestila. Podatek o dovoljenju za prebivanje in o njegovi vročitvi bo Zavod pridobil po uradni dolžnosti.

Brezposelni bo upravičen do mesečnega izplačevanja preostalega dela denarnega nadomestila, če bo izpolnjeval pogoje, ki jih določajo predpisi: je aktivni iskalec zaposlitve, ne odkloni ustrezne ali primerne zaposlitve, ne odkloni podpisa zaposlitvenega načrta, ne odkloni vključitve v program aktivne politike zaposlovanja, ne krši obveznosti, sprejetih s pogodbo o vključitvi v program, ne dela oziroma ni zaposlen na črno. Pravica do denarnega nadomestila preneha tudi v primeru zaposlitve, samozaposlitve, upokojitve in v drugih primerih, določenih s predpisi.

Zavod bo o vlogi odločil v upravnem postopku in izdal odločbo o preostalem, še neizkoriščenem delu pravice do denarnega nadomestila, ki se prizna v višini, kot je bila odmerjena z odločbo o priznanju pravice skladno s predpisi.

V času upravičenosti do denarnega nadomestila bo brezposelni vključen v obvezna socialna zavarovanja (pokojninsko in invalidsko, zdravstveno, zavarovanje za starševstvo in za brezposelnost).

Vir: spletne strani MDDSZ
 
 
30.08.2011
DVIG PLAČ V ELEKTROINDUSTRIJI

Na včerajšnjih pogajanjih za kolektivno pogodbo dejavnosti elektroindustrije je bil med predstavniki delodajalcev in sindikati sklenjen dogovor o dvigu najnižjih osnovnih plač za 3%. Regres za letni dopust za leto 2011v višini najmanj 770,00 EUR pa je bil dogovorjen ža predhodno.
 
<< < 1 ... 5 ... 10 11 12 13 14 15 16 ... 20 21 > >>

Časopis SGS zadnja številka.


Prijava za člane

Dostopni podatki so sestavljeni iz:

  • Uporabniškega imena, ki je sestavljeno iz ''priimekime'' (brez presledkov) ter
  • Gesla, katero mora vsebovati 6 znakov. Geslo je sestavljeno iz posameznih ničel (0) ter številke vaše članske izkaznice.
Primer:
Uporabniško ime: novakjanez
Geslo: 000123 (v primeru, da je številka vaše članske izkaznice 123)

Uporabniško ime:

Geslo:

 
 

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletnih storitev. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.
Ne strinjam se