Aktualno

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 10 ... 15 ... 20 21 > >>
 
09.12.2019
Z novim letom bo višja minimalna plača

S 1.1.2020 se v Sloveniji začne uporabljati nova višina minimalne plače, to je 940,58 in nova definicija minimalne plače. Vsi dodatki bodo namreč izločeni iz minimalne plače.

Novela Zakona o minimalni plače je stopila v veljavo že v letošnjem letu in celotno letošnje leto smo bili vsi seznanjeni s spremembami, ki se nam obetajo s 1.1.2020. Minimalna plača, to je mesečno plačilo za delo, opravljeno v polnem delovnem času od 1.1.2020 do 31.12.2020, znaša 940,58 EUR bruto. Neto znesek bo odvisen od davčnih olajšav posameznika, za delavce z najvišjo olajšavo pa bo znašal 700,00 EUR.

Bistvena sprememba pa se nanaša na povsem novo definicijo minimalne plače. Vsi dodatki k plači, del plače za delovno uspešnost in del plače za poslovno uspešnost se namreč ne vštevajo več v minimalno plačo. To pomeni, da se od 1.1.2020 dalje, poleg dodatka za nočno delo, nedeljsko delo in praznično delo, nad zneskom minimalne izplačujejo tudi vsi ostali dodatki, to je dodatek za delovno dobo, dodatek za stalnost, za izmensko delo, dežurstvo, pripravljenost na domu, dodatek za posebne obremenitve, vročino, mraz, nevarnosti pri delu in vsi drugi morebitni dodatki, ki jih delodajalci izplačujejo, pa tudi del plače iz naslova delovne uspešnosti in poslovne uspešnosti.
 
 
10.10.2019

Mreženjski dogodek SGS: "Minimalna plača - Nuja ali zlo?"


Svet gorenjskih sindikatov v okviru projekta Regijski center za dostojno delo Ljubljana (RCDDL), organizira mreženjski dogodek: »Minimalna plača – Nuja ali zlo?«, ki bo v četrtek, 17. oktobra 2019 ob 9. uri v prostoru RCDDL, na sedežu Združenja delodajalcev Slovenije, Dimičeva ulica 9, Ljubljana.


V okviru dogodka bomo predstavniki delavcev in delodajalcev razpravljali o pomenu, izzivih ter posledicah, ki jih predstavlja in prinaša, kmalu spremenjena minimalna plača.


Vabljeni, da se nam pridružite.

Prijave, do zasedbe prostih mest na: info@gorenjski-sindikati.si s pripisom: prijava na dogodek:»Minimalna plača – Nuja ali zlo?«.


 
 
07.05.2019
Uveljavitev sprememb glede obračuna regresa za letni dopust

V petek, 3.5.2019 sta bili v Uradnem listu RS, št. 28 objavljeni spremembi Zakona o dohodnini (ZDoh-2U) in Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2F). Na podlagi sprememb navedenih zakonov, se bo regres za letni dopust do višine 100% povprečne plače zaposlenih v RS (trenutno znaša 1.714,49 evrov) izplačal bruto za neto (torej brez plačila dohodnine in prispevkov za socialno varnost), kar pomeni ugodnejše izplačilo za zaposlene. Spremenjena je zgolj osnova za obdavčitev in plačilo prispevkov od regresa (obdavčen in »oprispevkan« bo regres višji od povprečne plače v RS), minimalna višina regresa  ostaja nespremenjena. Tako je še naprej vsak zaposlen upravičen do regresa najmanj v višini minimalne plače v RS, ki znaša 889,63 evrov, dejanska višina regresa pa je odvisna od odločitve delodajalca in določb kolektivnih pogodb, ki ga zavezujejo. Seveda lahko delodajalec izplača regres, višji od povprečne plače v RS, le da mora v tem primeru delavcu obračunati dohodnino in prispevke za socialno varnost.

 

Tisti, ki so regres za letošnje leto že prejeli (pred sprejetjem zgoraj navedenih sprememb ZDoh-2U in ZPIZ-2F), bo Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) po uradni dolžnosti in najkasneje do 30. junija 2019, izdala posebno odločbo o vračilu dajatev, upoštevaje spremembe glede obračuna dohodnine in prispevkov od regresa. Izplačilo na podlagi te odločbe pa bo, v skladu z ZDoh-2U, moralo biti izvedeno na transakcijski račun posameznega zavezanca, najpozneje v 30 dneh od izdaje odločbe. 

 
 
06.05.2019
Zahvala za uspešno prvomajsko srečanje na Joštu

Zahvaljujemo se vsem nastopajočim, izvajalcem in obiskovalcem, ki ste bili 1. maja z nami na Joštu in pripomogli k uspešnemu praznovanju praznika dela. 

Prav tako pa gre posebna zahvala tudi posameznikom in organizacijam, ki ste finančno podprli prvomajsko srečanje na Joštu in sicer:


Mestna občina Kranj,

Zavod za turizem in kulturo Kranj

Pihalni orkester Mestne občine Kranj,

Folklorna skupina Iskraemeco,

LON d.d.,

Zavarovalna družba AS - Adriatic Slovenica,

Komunala Kranj,

Merkur trgovina,

Iskra d.o.o.,

Iskratel Kranj,

Iskra ISD,

Trelleborg Slovenija,

Hidria,

Tus Plus,

Sindikat Komunala Kranj,

Sindikat storitvenih dejavnosti Kranj,

Sindikat Lip Bled Tovarna Rečica,

Sindikat SIQ,

Sindikat EGP Škofja Loka,

Sindikat Mersteel SSC,

Elektro Gorenjska,

Vigred, elektroinštalacije,

Zdravstveni dom Kranj,

Gasilsko reševalna služba Kranj,

Radio Sora,

Radio Kranj,

Radio Gorenc,

Gorenjska televizija GTV,

Mesarstvo Arvaj,

Dom na Joštu,

Skakalni klub Triglav  Kranj,

Župnijski urad Šmartin  in
vse predsednice in predsedniki sindikatov v podjetjih.

 
 
 
18.12.2018
SREČNO 2019!

 
 
07.12.2018
DOPOLNJENA KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI ELEKTROINDUSTRIJE SLOVENIJE

V mesecu novembru, smo se socialni partnerji, v okviru pogajanj za Kolektivno pogodbo za dejavnost elektroindustrije Slovenije, dogovorili o vsebini Dodatka št. 12 h tej kolektivni pogodbi. Tokrat je bilo potrebno le eno srečanje pogajalcev, kar je dokaz, da se lahko z veliko stopnjo razumevanja okoliščin in na podlagi argumentov ter pripravljenosti za sklepanje kompromisov obeh straneh, pride do zadovoljivega rezultata v razmeroma kratkem času. Na podlagi dogovora socialnih partnerjev, se bodo s 1.1.2019 najnižje osnovne plače po tarifnih razredih povišale za 2,5 %, znesek regresa za letni dopust za leto 2019 pa bo znašal 890 evrov bruto.
 
 
30.11.2018
POJASNILA STROKOVNE SKUPINE ZA RAZLAGO KOLEKTIVNE POGODBE DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE

Strokovna skupina, ki je bila ustanovlejan v okviru spremljanja in izvajanja kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije se je večkrat sestala in sprejela stališča, ki vam bodo pomagala pri uresničevanju dogovorjenih pravic in obveznosti v dejavnosti trgovine.

docPojasnila_strokovne_skupine_za_razlago_KPDTS___30__11__2018___KONcNA (.doc 438KB)
 
 
09.10.2018
DELAVNICA SGS V OKVIRU PROJEKTA RCDDL

»Svet gorenjskih sindikatov, v okviru projekta RCDDL, 22. oktobra 2018, organizira brezplačno delavnico z aktualno temo: »Elementi dostojnega dela«, ki je namenjena vsem, ki vas zanima kako prepoznati katero delo je dostojno delo. Med delavnico, ko jo bo vodil predstavnik Gibanja za dostojno delo in socialno družbo, se boste seznanili s pravicami prekarnih delavcev, soočili s vprašanjem dela na črno in izvedeli kateri so najpogostejši primeri kršitev zakonodaje skozi oglase za delo, nedopustne pogodbe o zaposlitvi, plačilno nedisciplino in podobno.
Vabljeni, da se nam 22. oktobra 2018 ob 12. uri pridružite v prostorih Regijskega centra za dostojno delo, na Dimičevi 9 v Ljubljani. Prijave do zasedbe prostih mest na: info@gorenjski-sindikati.si, s pripisom: prijava na delavnico RCDDL »Elementi dostojnega dela«.

 
 
16.07.2018
PODPIS NOVE KOLEKTIVNE POGODBE DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE

Dne 16. 7.2018 smo sindikati in delodajalci, reprezentativni v dejavnosti trgovine Slovenije, podpisali novo kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine Slovenije. Kolektivna pogodba je sklenjena za določen čas. Velja od 15.avgusta 2018 do 31.decembra 2022.
Določbe, ki se nanašajo na število nedelj v letu in na minimalno višino dodatka za nedeljsko delo pa se začnejo uporabljati 1.septembra 2018.

Najpomembnejša novost je, da od 1. septembra 2018 dalje delo ob praznikih ne bo več dovoljeno (razen za nekatere izjeme, kot so bencinski servisi, lastniki trgovin ipd.). Delavci pa bodo lahko delo opravljali na največ 20 nedelj v letu (sedaj na 15), vendar ne več kot dve nedelji na mesec, pri čemer bo delavec upravičen do dodatka za delo na nedeljo v višini 100% bruto osnovne plače delavca, vendar ne manj kot 6,05 EUR bruto na uro (sedaj 5,40 EUR bruto na uro).

Poleg tega se bodo povečale tudi najnižje osnovne plače po kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine.
S 1. 1. 2019 se bodo najnižje osnovne plače od I. – V. tarifnega razreda povišale za 5 % ter od 1. 7. 2019 še za 2 % na sedanjo osnovo. Za VI. in VII. tarifni razred se bodo najnižje osnovne plače s 1. 1. 2019 povišale za 10 %. KPDTS na novo ureja tudi letno usklajevanje najnižjih osnovnih plač.

Kolektivna pogodba je objavljena v ULRS št. 52/2018.
 
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 10 ... 15 ... 20 21 > >>

Časopis SGS zadnja številka.


Prijava za člane

Dostopni podatki so sestavljeni iz:

  • Uporabniškega imena, ki je sestavljeno iz ''priimekime'' (brez presledkov) ter
  • Gesla, katero mora vsebovati 6 znakov. Geslo je sestavljeno iz posameznih ničel (0) ter številke vaše članske izkaznice.
Primer:
Uporabniško ime: novakjanez
Geslo: 000123 (v primeru, da je številka vaše članske izkaznice 123)

Uporabniško ime:

Geslo:

 
 

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletnih storitev. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.
Ne strinjam se