Aktualno

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>
 
07.05.2019
Uveljavitev sprememb glede obračuna regresa za letni dopust

V petek, 3.5.2019 sta bili v Uradnem listu RS, št. 28 objavljeni spremembi Zakona o dohodnini (ZDoh-2U) in Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2F). Na podlagi sprememb navedenih zakonov, se bo regres za letni dopust do višine 100% povprečne plače zaposlenih v RS (trenutno znaša 1.714,49 evrov) izplačal bruto za neto (torej brez plačila dohodnine in prispevkov za socialno varnost), kar pomeni ugodnejše izplačilo za zaposlene. Spremenjena je zgolj osnova za obdavčitev in plačilo prispevkov od regresa (obdavčen in »oprispevkan« bo regres višji od povprečne plače v RS), minimalna višina regresa  ostaja nespremenjena. Tako je še naprej vsak zaposlen upravičen do regresa najmanj v višini minimalne plače v RS, ki znaša 889,63 evrov, dejanska višina regresa pa je odvisna od odločitve delodajalca in določb kolektivnih pogodb, ki ga zavezujejo. Seveda lahko delodajalec izplača regres, višji od povprečne plače v RS, le da mora v tem primeru delavcu obračunati dohodnino in prispevke za socialno varnost.

 

Tisti, ki so regres za letošnje leto že prejeli (pred sprejetjem zgoraj navedenih sprememb ZDoh-2U in ZPIZ-2F), bo Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) po uradni dolžnosti in najkasneje do 30. junija 2019, izdala posebno odločbo o vračilu dajatev, upoštevaje spremembe glede obračuna dohodnine in prispevkov od regresa. Izplačilo na podlagi te odločbe pa bo, v skladu z ZDoh-2U, moralo biti izvedeno na transakcijski račun posameznega zavezanca, najpozneje v 30 dneh od izdaje odločbe. 

 
 
06.05.2019
Zahvala za uspešno prvomajsko srečanje na Joštu

Zahvaljujemo se vsem nastopajočim, izvajalcem in obiskovalcem, ki ste bili 1. maja z nami na Joštu in pripomogli k uspešnemu praznovanju praznika dela. 

Prav tako pa gre posebna zahvala tudi posameznikom in organizacijam, ki ste finančno podprli prvomajsko srečanje na Joštu in sicer:


Mestna občina Kranj,

Zavod za turizem in kulturo Kranj

Pihalni orkester Mestne občine Kranj,

Folklorna skupina Iskraemeco,

LON d.d.,

Zavarovalna družba AS - Adriatic Slovenica,

Komunala Kranj,

Merkur trgovina,

Iskra d.o.o.,

Iskratel Kranj,

Iskra ISD,

Trelleborg Slovenija,

Hidria,

Tus Plus,

Sindikat Komunala Kranj,

Sindikat storitvenih dejavnosti Kranj,

Sindikat Lip Bled Tovarna Rečica,

Sindikat SIQ,

Sindikat EGP Škofja Loka,

Sindikat Mersteel SSC,

Elektro Gorenjska,

Vigred, elektroinštalacije,

Zdravstveni dom Kranj,

Gasilsko reševalna služba Kranj,

Radio Sora,

Radio Kranj,

Radio Gorenc,

Gorenjska televizija GTV,

Mesarstvo Arvaj,

Dom na Joštu,

Skakalni klub Triglav  Kranj,

Župnijski urad Šmartin  in
vse predsednice in predsedniki sindikatov v podjetjih.

 
 
 
18.12.2018
SREČNO 2019!

 
 
07.12.2018
DOPOLNJENA KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI ELEKTROINDUSTRIJE SLOVENIJE

V mesecu novembru, smo se socialni partnerji, v okviru pogajanj za Kolektivno pogodbo za dejavnost elektroindustrije Slovenije, dogovorili o vsebini Dodatka št. 12 h tej kolektivni pogodbi. Tokrat je bilo potrebno le eno srečanje pogajalcev, kar je dokaz, da se lahko z veliko stopnjo razumevanja okoliščin in na podlagi argumentov ter pripravljenosti za sklepanje kompromisov obeh straneh, pride do zadovoljivega rezultata v razmeroma kratkem času. Na podlagi dogovora socialnih partnerjev, se bodo s 1.1.2019 najnižje osnovne plače po tarifnih razredih povišale za 2,5 %, znesek regresa za letni dopust za leto 2019 pa bo znašal 890 evrov bruto.
 
 
30.11.2018
POJASNILA STROKOVNE SKUPINE ZA RAZLAGO KOLEKTIVNE POGODBE DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE

Strokovna skupina, ki je bila ustanovlejan v okviru spremljanja in izvajanja kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije se je večkrat sestala in sprejela stališča, ki vam bodo pomagala pri uresničevanju dogovorjenih pravic in obveznosti v dejavnosti trgovine.

docPojasnila_strokovne_skupine_za_razlago_KPDTS___30__11__2018___KONcNA (.doc 438KB)
 
 
09.10.2018
DELAVNICA SGS V OKVIRU PROJEKTA RCDDL

»Svet gorenjskih sindikatov, v okviru projekta RCDDL, 22. oktobra 2018, organizira brezplačno delavnico z aktualno temo: »Elementi dostojnega dela«, ki je namenjena vsem, ki vas zanima kako prepoznati katero delo je dostojno delo. Med delavnico, ko jo bo vodil predstavnik Gibanja za dostojno delo in socialno družbo, se boste seznanili s pravicami prekarnih delavcev, soočili s vprašanjem dela na črno in izvedeli kateri so najpogostejši primeri kršitev zakonodaje skozi oglase za delo, nedopustne pogodbe o zaposlitvi, plačilno nedisciplino in podobno.
Vabljeni, da se nam 22. oktobra 2018 ob 12. uri pridružite v prostorih Regijskega centra za dostojno delo, na Dimičevi 9 v Ljubljani. Prijave do zasedbe prostih mest na: info@gorenjski-sindikati.si, s pripisom: prijava na delavnico RCDDL »Elementi dostojnega dela«.

 
 
16.07.2018
PODPIS NOVE KOLEKTIVNE POGODBE DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE

Dne 16. 7.2018 smo sindikati in delodajalci, reprezentativni v dejavnosti trgovine Slovenije, podpisali novo kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine Slovenije. Kolektivna pogodba je sklenjena za določen čas. Velja od 15.avgusta 2018 do 31.decembra 2022.
Določbe, ki se nanašajo na število nedelj v letu in na minimalno višino dodatka za nedeljsko delo pa se začnejo uporabljati 1.septembra 2018.

Najpomembnejša novost je, da od 1. septembra 2018 dalje delo ob praznikih ne bo več dovoljeno (razen za nekatere izjeme, kot so bencinski servisi, lastniki trgovin ipd.). Delavci pa bodo lahko delo opravljali na največ 20 nedelj v letu (sedaj na 15), vendar ne več kot dve nedelji na mesec, pri čemer bo delavec upravičen do dodatka za delo na nedeljo v višini 100% bruto osnovne plače delavca, vendar ne manj kot 6,05 EUR bruto na uro (sedaj 5,40 EUR bruto na uro).

Poleg tega se bodo povečale tudi najnižje osnovne plače po kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine.
S 1. 1. 2019 se bodo najnižje osnovne plače od I. – V. tarifnega razreda povišale za 5 % ter od 1. 7. 2019 še za 2 % na sedanjo osnovo. Za VI. in VII. tarifni razred se bodo najnižje osnovne plače s 1. 1. 2019 povišale za 10 %. KPDTS na novo ureja tudi letno usklajevanje najnižjih osnovnih plač.

Kolektivna pogodba je objavljena v ULRS št. 52/2018.
 
 
15.05.2018
Strokovna ekskurzija Sveta gorenjskih sindikatov v Luko Koper d.d. in Intereuropo d.o.o.

V petek 11. maja 2018, smo za predsednike in člane izvršnih odborov sindikatov podjetij, povezanih v Svet gorenjskih sindikatov, izvedli strokovno ekskurzijo. Letos smo se odpravili v Koper, kjer smo si najprej ogledali Luko Koper. Luka Koper, d.d. je storitveno podjetje, ki v koprskem pristanišču izvaja pristaniške in logistične storitve in je nastalo na temeljih, leta 1957 ustanovljenega Pristanišča Koper. Danes je Luka koper sodobno podjetje, katerega organizacijska struktura je prilagojena potrebam odjemalcev njihovih storitev, zato se razvoj in spremembe v logistični panogi odražajo v samem načinu delovanja Luke Koper. Osnovno dejavnost izvajajo v sklopu šestih profitnih centrov (PC), ki so organizirani glede na blago oziroma tovor, ki ga sprejemajo. Vsak PC ima svoje značilnosti, ki jih določajo za blago specifični delovni proces, tehnološki postopki in tehnologija. V Skupino Luka Koper pa so povezane družbe, ki z različnimi storitvami zaokrožajo celovito ponudbo pristanišča.

Mi smo si ogledali del pristanišča, potem pa smo se v prostorih Obalne sindikalne organizacije (OSO KS 90) srečali z njihovimi predstavniki. Prijazno so nas spreli Peter Majcen, predsednik KS 90; Damjan Volf, generalni sekretar OSO KS 90; Nadja Terčon, predsednica sindikata delavcev v kulturi KS 90; Endre Mesaroš, predsednik novo ustanovljenega Sindikata voznikov avtobusov Slovenije ter Mitja Vuković, pravnik OSO KS 90. Gostitelji so nam predstavili Luko Koper s svojega vidika ter predvsem izpostavili pereč in v javnosti dobro poznan problem tako imenovanih IPS (izvajalcev pristaniških storitev). IPS so zunanji izvajalci, z dovoljenjem za vstop na področje Luke, ki imajo zaposleno določeno število delavcev, ki jih Luka Koper preko njih najame za izvedbo dela (trenutno je takšnih IPS 34, zaposlujejo pa neverjetnih 1100 delavcev). Ti delavci so v bistveno slabšem položaju, kot tisti, ki so zaposleni v Luki ali kot agencijski delavci, ki so po naši zakonodaji izenačeni z redno zaposlenimi delavci. Delavce pri IPS-ih namreč njihovi t.i. »gazde« izkoriščajo in jim ne priznavajo pravic, ki jim gredo, zato gre tu tudi za izigravanje sistema agencijskega dela. Velika večina teh delavcev je tujih državljanov, zato svoji pravic niti ne poznajo niti se ne upajo povezati v sindikat. Pri OSO KS 90 oziroma njihovemu Sindikatu pristaniških delavcev, si na vse možne načine prizadevajo urediti nedopustno situacijo v Luki Koper in pomagati delavcem pri IPS. Gostitelji so nam tako predstavili primer dobre prakse zaščite zapostavljenih delavcev, ki jih sami imenujejo »nevidni delavci« - pred tremi tedni je bil namreč njim v podporo organiziran protestni shod v središču Kopra.

Po zanimivem obisku pri kolegih iz OSO KS 90, smo obiskali še podjetje Intereuropa d.d., katerega dejavnost je zelo povezana z Luko Koper. Koncern Intereuropa je vodilni ponudnik celovitih logističnih storitev v Sloveniji in jugovzhodni Evropi ter uspešen logistični koncern z velikimi razvojnimi možnostmi. Sedež koncerna je v Kopru, njegovo poslovanje pa poteka prek mreže 8 poslovnih enot. Poleg obvladujoče družbe, je še 12 povezanih družb v 9 državah, kjer ima koncern lastna podjetja z omrežjem poslovnih enot in logističnih terminalov. Logistične rešitve izven Slovenije zagotavljajo z mrežo zanesljivih poslovnih partnerjev. Njihove celovite logistične storitve se delijo na tri glavne skupine: kopenski promet, interkontinentalni promet ter logistične storitve. Po kratki predstavitvi podjetja, ki nam jo je podal predsednik uprave, Ernest Gortan, smo se v sproščenem vzdušju pogovorili še s predsednico in podpredsednico Sindikata Intereuropa ŠAK-KS 90, Nevio Pečar in Tjašo Benčina, ki sta hkrati tudi predsednica oziroma podpredsednica Sveta delavcev Intereurope. Predstavili sta nam sodelovanje z vodstvom in s kolegi z drugega podjetniškega sindikata, nanizali ugodnosti, ki so jih deležni zaposleni ter izpostavili tiste probleme v družbi, ki najbolj vplivajo na odnose in vzdušje med zaposlenimi.
Prepričani smo in tako menijo tudi udeleženci ekskurzije, da smo slišali veliko zanimivih in novih pogledov glede situacije na trgu delu v naši državi in aktualne ter pereče problematike v Luki Koper in si z obiskom sindikalnih predstavnikov še dodatno obogatili naše poznavanje sindikalnega delovanja v Sloveniji.

Po zaključenem strokovnem delu smo si ogledali Koper, ki je šesto največje mesto v Sloveniji, po zgodovinskem in kulturnem bogastvu pa prav gotovo zavzema prva mesta v slovenskem prostoru. Nato smo se odpravili na ogled Sečoveljskih solin, ki so največje delujoče slovenske soline in zavarovane kot krajinski park. Danes Sečoveljske soline nimajo več večje gospodarske vloge - njihov osnovni namen je naravovarstveni, etnološki, kulturni in turistični. Ohranjajo se solinarske navade, celotno območje solin pa daje zavetje številnim rastlinskim in živalskim vrstam. Tako smo naš, zanimiv in poučen dan, zaključili v mirnem zavetju solinarskih polj.

SESGS 2018 1

SESGS 2018 2

SESGS 2018 3

SESGS 2018 4

SESGS 2018 5

SESGS 2018 6

SESGS 2018 7

SESGS 2018 8

SESGS 2018 9

SESGS 2018 10
 
 
15.05.2018
Parada učenja 2018
Svet gorenjskih sindikatov bo tudi letos, v okviru Tedna vseživljenjskega učenja, ki poteka od 11.5. do 30.6.2018, sodeloval na Paradi učenja, ki se bo odvijala v sredo, 16. maja 2018 na Slovenskem trgu. Lepo ste vabljeni, da nas obiščete na stojnici, kjer boste imeli možnost brezplačnega svetovanja v zvezi s pravicami iz delovnega razmerja, prav tako pa se boste lahko preizkusili v poznavanju svojih pravic v zvezi z delom.

Parada učenja 2018
 
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>

Časopis SGS zadnja številka.


Prijava za člane

Dostopni podatki so sestavljeni iz:

  • Uporabniškega imena, ki je sestavljeno iz ''priimekime'' (brez presledkov) ter
  • Gesla, katero mora vsebovati 6 znakov. Geslo je sestavljeno iz posameznih ničel (0) ter številke vaše članske izkaznice.
Primer:
Uporabniško ime: novakjanez
Geslo: 000123 (v primeru, da je številka vaše članske izkaznice 123)

Uporabniško ime:

Geslo:

 
 

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletnih storitev. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.
Ne strinjam se