Aktualno

<< < 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 15 ... 20 21 > >>
 
15.05.2018
Strokovna ekskurzija Sveta gorenjskih sindikatov v Luko Koper d.d. in Intereuropo d.o.o.

V petek 11. maja 2018, smo za predsednike in člane izvršnih odborov sindikatov podjetij, povezanih v Svet gorenjskih sindikatov, izvedli strokovno ekskurzijo. Letos smo se odpravili v Koper, kjer smo si najprej ogledali Luko Koper. Luka Koper, d.d. je storitveno podjetje, ki v koprskem pristanišču izvaja pristaniške in logistične storitve in je nastalo na temeljih, leta 1957 ustanovljenega Pristanišča Koper. Danes je Luka koper sodobno podjetje, katerega organizacijska struktura je prilagojena potrebam odjemalcev njihovih storitev, zato se razvoj in spremembe v logistični panogi odražajo v samem načinu delovanja Luke Koper. Osnovno dejavnost izvajajo v sklopu šestih profitnih centrov (PC), ki so organizirani glede na blago oziroma tovor, ki ga sprejemajo. Vsak PC ima svoje značilnosti, ki jih določajo za blago specifični delovni proces, tehnološki postopki in tehnologija. V Skupino Luka Koper pa so povezane družbe, ki z različnimi storitvami zaokrožajo celovito ponudbo pristanišča.

Mi smo si ogledali del pristanišča, potem pa smo se v prostorih Obalne sindikalne organizacije (OSO KS 90) srečali z njihovimi predstavniki. Prijazno so nas spreli Peter Majcen, predsednik KS 90; Damjan Volf, generalni sekretar OSO KS 90; Nadja Terčon, predsednica sindikata delavcev v kulturi KS 90; Endre Mesaroš, predsednik novo ustanovljenega Sindikata voznikov avtobusov Slovenije ter Mitja Vuković, pravnik OSO KS 90. Gostitelji so nam predstavili Luko Koper s svojega vidika ter predvsem izpostavili pereč in v javnosti dobro poznan problem tako imenovanih IPS (izvajalcev pristaniških storitev). IPS so zunanji izvajalci, z dovoljenjem za vstop na področje Luke, ki imajo zaposleno določeno število delavcev, ki jih Luka Koper preko njih najame za izvedbo dela (trenutno je takšnih IPS 34, zaposlujejo pa neverjetnih 1100 delavcev). Ti delavci so v bistveno slabšem položaju, kot tisti, ki so zaposleni v Luki ali kot agencijski delavci, ki so po naši zakonodaji izenačeni z redno zaposlenimi delavci. Delavce pri IPS-ih namreč njihovi t.i. »gazde« izkoriščajo in jim ne priznavajo pravic, ki jim gredo, zato gre tu tudi za izigravanje sistema agencijskega dela. Velika večina teh delavcev je tujih državljanov, zato svoji pravic niti ne poznajo niti se ne upajo povezati v sindikat. Pri OSO KS 90 oziroma njihovemu Sindikatu pristaniških delavcev, si na vse možne načine prizadevajo urediti nedopustno situacijo v Luki Koper in pomagati delavcem pri IPS. Gostitelji so nam tako predstavili primer dobre prakse zaščite zapostavljenih delavcev, ki jih sami imenujejo »nevidni delavci« - pred tremi tedni je bil namreč njim v podporo organiziran protestni shod v središču Kopra.

Po zanimivem obisku pri kolegih iz OSO KS 90, smo obiskali še podjetje Intereuropa d.d., katerega dejavnost je zelo povezana z Luko Koper. Koncern Intereuropa je vodilni ponudnik celovitih logističnih storitev v Sloveniji in jugovzhodni Evropi ter uspešen logistični koncern z velikimi razvojnimi možnostmi. Sedež koncerna je v Kopru, njegovo poslovanje pa poteka prek mreže 8 poslovnih enot. Poleg obvladujoče družbe, je še 12 povezanih družb v 9 državah, kjer ima koncern lastna podjetja z omrežjem poslovnih enot in logističnih terminalov. Logistične rešitve izven Slovenije zagotavljajo z mrežo zanesljivih poslovnih partnerjev. Njihove celovite logistične storitve se delijo na tri glavne skupine: kopenski promet, interkontinentalni promet ter logistične storitve. Po kratki predstavitvi podjetja, ki nam jo je podal predsednik uprave, Ernest Gortan, smo se v sproščenem vzdušju pogovorili še s predsednico in podpredsednico Sindikata Intereuropa ŠAK-KS 90, Nevio Pečar in Tjašo Benčina, ki sta hkrati tudi predsednica oziroma podpredsednica Sveta delavcev Intereurope. Predstavili sta nam sodelovanje z vodstvom in s kolegi z drugega podjetniškega sindikata, nanizali ugodnosti, ki so jih deležni zaposleni ter izpostavili tiste probleme v družbi, ki najbolj vplivajo na odnose in vzdušje med zaposlenimi.
Prepričani smo in tako menijo tudi udeleženci ekskurzije, da smo slišali veliko zanimivih in novih pogledov glede situacije na trgu delu v naši državi in aktualne ter pereče problematike v Luki Koper in si z obiskom sindikalnih predstavnikov še dodatno obogatili naše poznavanje sindikalnega delovanja v Sloveniji.

Po zaključenem strokovnem delu smo si ogledali Koper, ki je šesto največje mesto v Sloveniji, po zgodovinskem in kulturnem bogastvu pa prav gotovo zavzema prva mesta v slovenskem prostoru. Nato smo se odpravili na ogled Sečoveljskih solin, ki so največje delujoče slovenske soline in zavarovane kot krajinski park. Danes Sečoveljske soline nimajo več večje gospodarske vloge - njihov osnovni namen je naravovarstveni, etnološki, kulturni in turistični. Ohranjajo se solinarske navade, celotno območje solin pa daje zavetje številnim rastlinskim in živalskim vrstam. Tako smo naš, zanimiv in poučen dan, zaključili v mirnem zavetju solinarskih polj.

SESGS 2018 1

SESGS 2018 2

SESGS 2018 3

SESGS 2018 4

SESGS 2018 5

SESGS 2018 6

SESGS 2018 7

SESGS 2018 8

SESGS 2018 9

SESGS 2018 10
 
 
15.05.2018
Parada učenja 2018
Svet gorenjskih sindikatov bo tudi letos, v okviru Tedna vseživljenjskega učenja, ki poteka od 11.5. do 30.6.2018, sodeloval na Paradi učenja, ki se bo odvijala v sredo, 16. maja 2018 na Slovenskem trgu. Lepo ste vabljeni, da nas obiščete na stojnici, kjer boste imeli možnost brezplačnega svetovanja v zvezi s pravicami iz delovnega razmerja, prav tako pa se boste lahko preizkusili v poznavanju svojih pravic v zvezi z delom.

Parada učenja 2018
 
 
14.05.2018

Mednarodni kongres »Human, labour and global competition«, Istanbul, 4-5 maj 2018

 


Predstavnici Sveta gorenjskih sindikatov, sva se v okviru projekta Zrno napredka - Z znanjem do učinkovitega socialnega dialoga, ki ga sofinancira Evropska unija, skupaj še s štirimi predstavniki slovenskih sindikatov, udeležili dvo-dnevnega mednarodnega kongresa, »Human, labour and global competition«, ki je potekal 4. in 5. maja 2018 v Istanbulu, v Turčiji. Kongresa se nas je udeležilo 286 predstavnikov sindikatov iz 105 držav sveta. Kongres sta organizirala turška Konfederacija sindikatov javnega sektorja (Memur-Sen) in Inštitut za javno uprave za Turčijo in Bližnji Vzhod (TODAIE).

 

Prvi dan kongresa so potekale uvodni govori in predstavitev stališč organizatorjev kongresa ter turške Ministrice za delo in socialne zadeve, Jülide Sarıeroğlu glede tem kongresa. Večkrat je bila poudarjen pomen tega mednarodnega kongresa in pomembnost boja delavcev, solidarnosti in humanosti širom sveta, h kateri pomembno prispevajo tudi sindikati. V nadaljevanju smo se pogovarjali o socialnem dialogu za trajnostni razvoj sveta in o vlogi sindikatov pri tem. Naslednja tema pa je bila namenjena migracijam delavcev in s tem povezanim izkoriščanjem delovne sile, predvsem migrantskih delavcev.

Naslednji dan so potekali pogovori in predstavitve na temo globalne konkurence in dostojnega dela ter o tem, kaj dostojno delo je, ob upoštevanju globalizacije sveta, ekonomije in s tem povezane globalizacije dela. Naslednja tema je bila nasilje in nadlegovanje na delovnem mestu ter ukrepi za preprečevanje le-tega, predvsem v svetu, kjer je še vedno zaznati diskriminacijo žensk. V okviru odprte debate so predstavniki številnih držav predstavili situacijo na trgu dela in v državi sami ter opozarjali na potrebo po ureditvi zdravstvenega sistema, sistema pokojnin, varnosti in zdravja, ustreznega varstva žensk in otrok ter zagotavljanja dostojnega življenja delavcev, kar je v večini držav udeleženk velik problem. Kongres se je zaključil s slavnostnim podpisom bilateralnih dogovorov o sodelovanju z Memur-Sen in sprejetjem Deklaracije kongresa »»Human, labour and global competition«.

 

Gostitelji so za vse udeležence kongresa, organizirali tudi turistični ogled Istanbula. Vse dni je bilo veliko enkratnih priložnosti za navezovanje medsebojnih stikov ter možnosti za izmenjavo praks in izkušenj glede tem kongresa ter spoznavanje kultur sveta, kar je še posebna dodana vrednost kongresa.

 
 
23.04.2018
 
 
10.04.2018
Usposabljanje "Komunikacijske sposobnosti v pogajanjih"Svet gorenjskih sindikatov bo v četrtek, 19. aprila 2018 v hotelu Marinšek v Naklem, izvedel usposabljanje "Komunikacijske sposobnosti v pogajanjih". Usposabljanje bo izvedeno v okviru projekta Zrno napredka, ki ga delno sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada in je namenjeno predsednikom sindikatov podjetij in članom izvršnih odborov. V okviru delavnice bomo spoznali, od česa je odvisno uspešno sporazumevanje v pogajalskih procesih in se seznanili kako poteka sporazumevanje v skupini ter na kakšen način se vodijo sestanki. Lepo ste vabljeni, da se nam pridružite in se naučite veščin za uspešnejša pogajanja.
 
 
08.03.2018
DAN ŽENA

Spoštovane članice Sveta gorenjskih sindikatov!

Dan žena je mednarodni praznik žensk ob katerem praznujemo družbeno, predvsem ekonomsko, politično in socialno enakost žensk in moških. Ženske na vseh področjih življenja bistveno prispevajo k družbeni blaginji in standardu življenja. Skrb za dom, družino, obveznosti v službi in vpetost v lokalno okolje ženske polno zaposluje.

Enakost žensk in moških mora biti za nas nekaj najbolj samoumevnega!

Ob mednarodnem dnevu žena vam želimo veliko lepih trenutkov, ki naj bodo namenjeni samo vam, pozornosti, ki si jo zaslužite in drobnih zahval za nesebično razdajanje iz dneva v dan.

Vse lepo vam želi vaš sindikat.
 
 
29.01.2018
MINIMALNA PLAČA SE JE DVIGNILA

Od 1. januarja 2018 dalje je minimalna plača višja in znaša  842,79 evrov bruto. Do minimalne plače je upravičen vsak delavec, ki dela polni delovni čas. Dodatek za nočno delo, nedeljsko in praznično delo je iz minimalne plače izvzet in se plača nad zneskom minimalne plače.
 
 
21.12.2017
SREČNO 2018!

 
 
12.12.2017
ZRNO NAPREDKA - Z znanjem do učinkovitega socilanega dialoga


Svet gorenjskih sindikatov bo v prihodnjih štirih letih sodeloval kot partner še v enem projektu, ki ga sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada in sicer v projektu »Zrno napredka - Z znanjem do učinkovitega socialnega dialoga«. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020 s specifičnim ciljem »Krepitev usposobljenosti socialnih parterjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.

Ker je v Sloveniji pri izvajanju politik, povezanih s trgom dela, zagotavljanjem pravne varnosti aktivnega prebivalstva in delovnega okolja, na strani sindikatov in delodajalskih združenj kot njihovih članov, prisotno splošno pomanjkanje mehkih veščin in poznavanja delovno pravne zakonodaje ter posledično slabša usposobljenost za samostojna pogajanja in učinkovit socialni dialog, je glavni cilj projekta Zrno napredka učinkovito in trajnostno izobraževanje in usposabljanje socialnih partnerjev.

Projekt bomo izvajali skupaj s Konfederacijo novih sindikatov Slovenije – Neodvisnost in Pomursko gospodarsko zbornico. V prvi fazi bomo temeljito analizirali dejansko stanje socialnega dialoga in informiranosti in kompetenc sindikalnih predstavnikov ter dobre prakse v tujini. Nato bodo sledila usposabljanja socialnih partnerjev in ostalih sodelujočih na področju delovno pravne zakonodaje, kolektivnega dogovarjanja, mehkih veščin in računalniške pismenosti v obliki delavnic. Prav tako pa bodo usposabljanja potekala preko e-učilnice, ki bo omogočala dolgotrajno dostopnost obravnavanih vsebin. V okviru projekta bomo organizirali različne konference, kongrese in okrogle mize, ki so idealna priložnost za medsebojno izmenjavo izkušenj.
 
 
30.11.2017
Dogovor o ureditvi delovnega časa v trgovini

Socialni partnerji, podpisniki Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije, smo sprejeli Aneks h kolektivni pogodbi, s katerim smo dogovorili nekatere spremembe v zvezi z organizacijo delovnega časa za zaposlene v trgovinski dejavnosti.

Sporočilo za medije si lahko preberete na tej povezavi.
 
<< < 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 15 ... 20 21 > >>

Časopis SGS zadnja številka.


Prijava za člane

Dostopni podatki so sestavljeni iz:

  • Uporabniškega imena, ki je sestavljeno iz ''priimekime'' (brez presledkov) ter
  • Gesla, katero mora vsebovati 6 znakov. Geslo je sestavljeno iz posameznih ničel (0) ter številke vaše članske izkaznice.
Primer:
Uporabniško ime: novakjanez
Geslo: 000123 (v primeru, da je številka vaše članske izkaznice 123)

Uporabniško ime:

Geslo:

 
 

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletnih storitev. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.
Ne strinjam se