Aktualno

<< < 1 ... 5 ... 10 ... 15 16 17 18 19 20 21 > >>
 
05.10.2009
SOCIALNE POMOČI IN DRUGE POMOČI NAJŠIBKEJŠIM

Na straneh Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve so predstavili možnosti socialnih in drugih pomoči za posameznike in družine, ki se znajdejo v socialni stiski.

V kolikor z dohodki enostavno ne zmorete pokriti svojih vsakodnevnih obveznosti, kot so plačila položnic, stanovanja, stroškov za šolo, vrtec, zdravstveno zavarovanje, itd si možnosti, ki jih ponuja država, oglejte na naslenji povezavi.
 
 
04.09.2009
STAVKA DELAVCEV ELEKTRODISTRIBUCIJE ZAMRZNJENA

Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije je zamrznil stavko napovedano za 14.septembra. Z vlado je podpisal dogovor v katerem se obe strani zavezujeta, da bosta nadaljevali socialni dialog o reorganizaciji elektrodistribucijskih družb, sindikat pa se je zavezal, da bo zamrznil vse stavkovne aktivnosti v zvezi s splošno stavko. V nadaljevanju bodo socialni partnerji poslušali najti optimalen model delitve družb na dva dela, pri tem pa bodo upoštevali tudi ekonomsko socialni položaj zaposlenih.
 
 
31.08.2009
POSEBEN DODATEK ZA SOCIALNO OGROŽENE BO IZPLAČAN DANES

Na podlagi Zakona o posebnem dodatku za socialno ogrožene bo tekom današnjega dne izplačan dodatek vsem, ki izpolnjujejo dohodkovne kriterije. Predvidoma ga bo prejelo 120.000 upravičencev. Dodatek bodo izplačevali Center za socialno delo, Zavod za zaposlovanje in ZPIZ in sicer po uradni dolžnosti vsem, ki izpolnjujejo pogoje. Bodočim prejemnikom tako ni potrebno izpolnjevati nobenih vlog. Več informacij si lahko preberete na straneh Ministrstva za delo.
 
 
25.08.2009
SPLOŠNA STAVKA V ENERGETIKI NAPOVEDANA ZA 14.9.2009

Tako kot v ostalih elektrodistribucijskih podjetjih, je tudi v Elektro Gorenjska včeraj potekala dve urna opozorilna stavka. Delavci so izrazili svoje nestrinjanje z vladnim predlogom delitve elektrodistribucij na tržni in omrežni del. Stavka je potekala v obliki zborov delavcev, na katerih so sindikalisti delavcem obširneje predstavili dosedanje aktivnosti v zvezi z reševanjem nastale problematike. Podporo delavcem je izrazil tudi predsednik Sveta gorenjskih sindikatov, mag. Rajko Bakovnik. Leopold Zupan in Milan Pristavnik pa sta zaposlenim predstavila izvlečke raziskave, ki jo je po naročilu Sindikata delavcev energetike Slovenije izdelala Pravna fakulteta v Ljubljani.

Po mnenju sindikatov vladni predlog delitve družb ni optimalen. Bojijo se odpuščanja večjega števila delavcev, predvidena ureditev pa bi na dolgi rok lahko vplivala tudi na ohranjanje kakovosti storitev za uporabnike. Sindikati poudarjajo, da niso proti delitvi, da pa obstajajo tudi drugi, boljši modeli reorganizacije. O tako pomembnih vprašanjih, kot je reorganizacija trga z električno energijo so se lastniki dolžni uskladiti z delodajalci in sindikati na Ekonomsko socialnem odboru za energetiko, kot to zahteva veljavna zakonodaja. Po mnenju sindikata vlada brez javne in strokovne razprave, brez študij stroškov in koristi ter ekonomske upravičenosti ne sme radikalno reorganizirat pravne ureditve trga z električno energijo. Razprava s socialnimi partnerji o prednostih in slabostih več različnih modelov je nujno potrebna. Dokler optimalen sistem reorganizacije ne bo dogovorjen s socialnimi partnerji, sindikati zahtevajo zadržanje aktivnosti lastnikov elektrodistribucijskih podjetij glede delitve družb.

V naslednjih dneh bodo potekale skupščine v vseh petih elektrodistribucijah, na katerih bodo sprejeti sklepi o nadaljnjih aktivnostih uprav družb v zvezi z reorganizacijo. V Elektro Gorenjska je predvidena skupščina že jutri. Jutrišnja skupščina je tudi rok za izpolnitev stavkovnih zahtev v Elektro Gorenjska.

V kolikor stavkovne zahteve ne bodo izpolnjene, bo Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije organiziral splošno stavko 14.9.2009, ki se bo stopnjevala do izpolnitve zahtev.

POROČILO O POTEKU OPOZORILNE STAVKE V ELEKTRO GORENJSKA D.D.

V poročilu o poteku opozorilne stavke v Elektro Gorenjska je sindikat zapisal, da je stavka potekala v skladu z napovedjo, stavkovnimi pravili in zakonskimi določili. Vsi zaposleni so prekinili z delom za dve uri. Zbrali so se na zborih delavcev, obravnavali stavkovne zahteve, predstavljali potek dosedanjih dogodkov in pripravili sporočilo za javnost.

Stavka je potekala mirno. Stavkovne straže niso zabeležile nobenih težav. Odziv odjemalcev je bil pozitiven. Stavkajoči so v skladu z navodili skrbeli za normalno obratovanje sistema in nemoteno dobavo odjemalcem. Upravne stavbe in nadzorništva so bila v času stavke zaprte.
 
 
24.08.2009
STAVKA V ELEKTRO GORENJSKA

Danes od 8. ure do 10. ure bodo vas elektrodistribucijska podjetja po Sloveniji, med njimi tudi Elektro Gorenjska,  zaprla svoja vrata za stranke. Delavci bodo namreč opozorilno stavkali in s tem izrazili nezadovoljstvo nad načinom predvidene delitve elektrodistribucijskih podjetij na dva dela in sicer na tržni in distribucijski del.
 
 
11.08.2009
OBJAVLJENA TARIFNA PRILOGA 2009 H KOLEKTIVNI POGODBI GRADBENIH DEJAVNOSTI

Vsebino tarifne priloge si lahko ogledate v Uradnem listu RS št. 64/2009. Med drugim je določen najnižji regres za letni dopust za leto 2009 v višini 800,00 EUR. Tarifna priloga se uporablja od 1. avgusta 2009 dalje in velja do 31.julija 2010.
 
 
03.08.2009
NOVA KOLEKTIVNA POGODBA ZA TEKSTILNO DEJAVNOST

Od 1.avgusta 2009 dalje velja nova kolektivna pogodba tekstilne, usnjarske in usnjarsko predelovalne dejavnosti Slovenije, objavljena v Uradnem listu RS št. 55/2009. Nova tarifna priloga prinaša nove najnižje osnovne plače, njihovo usklajevanje, dodatke za delo v manj ugodnem delovnem času, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči ter povračila stroškov.
 
 
31.07.2009
OD 1. AVGUSTA DALJE MINIMALNA PLAČA ZNAŠA 597,43 EUR

V Uradnem listu RS št. 61/2009 je minister za delo, družino in socialne zadeve objavil nov znesek minimalne plače. Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom od 1. avgusta 2009 dalje znaša 597,43 EUR.
 
 
10.07.2009
PROJEKT TULIP IN MEDNARODNA KONFERENCA V IASI, ROMUNIJA

Družbene spremembe in gospodarski razvoj intenzivno vplivajo na trg dela in s tem tudi na položaj sindikatov. V današnjih razmerah zgolj boj za višje plače in boljše delovne pogoje ne more več predstavljati celotne palete dejavnosti sindikata. Pričakuje se, da se bodo sindikati posodobili in v svoje dejavnosti vključili novosti, med katere bi lahko šteli tudi vključevanje članov sindikata v procese vseživljenjskega učenja. To je tudi osnovna ideja evropskega projekta TULIP, v okviru katerega je vključena tudi Slovenija in v okviru katerega smo aktivneje začeli z razpravami in aktivnostmi na področju vključevanja sindikatov v procese vseživljenjskega učenja. Bistvo projekta Tulip je takole na kratko predstavljeno na uradni spletni strani:

»Omrežje Tulip predstavlja novo in edinstveno evropsko partnerstvo, ki združuje univerze in sindikate. Partnerstvo temelji na skupni viziji boljšega dostopa do vseživljenjskega učenja za člane sindikatov. Omrežje predstavlja izhodiščno točko za nadaljnje skupne dogovore, ki spodbujajo spremembe v delovnem življenju na temelju sodobnih veščin in znanj na poti do varnejše in bolj trajnostne zaposlitve«.

Za začetek projekta je »kriv« britanski sindikat UNISON, v katerega so včlanjeni predvsem nižje kvalificirani delavci javnega sektorja, med katerimi je veliko migrantov in žensk. Vodstvo britanskega sindikata se je namreč postavilo na stališče, da moč sindikata ne opredeljuje samo in zgolj število članov, temveč in predvsem znanje, ki ga imajo njihovi člani. Zato je aktivno vpreglo vse svoje sile v iskanje različnih možnosti in načinov, kako povečati znanje svojih članov. Ker je največ znanja na univerzah, so se povezali z univerzo v Liverpoolu, kar je predstavljalo začetek evropskega projekta TULIP (Trade union and University Lifelong learning In Partnerhsip), torej izgradnje sodelovanja med sindikati in univerzami v procesu vseživljenjskega učenja. Na zaključni konferenci projekta Tulip, ki je potekala konec junija oziroma v začetku julija 2009 v romunskem mestu Iasi, je svoje izkušnje in dejavnosti na tem področju ob Nemčiji, Veliki Britaniji, Franciji, Nizozemski, Finski in Litvi predstavila tudi Slovenija, ki je bila zadolžena za vodenje ene izmed šestih delavnic (workshop). Delavnico je vodila dr. Valentina Franca, docentka na Fakulteti za management Univerze na Primorskem, stanje na področju sodelovanja sindikatov v procesih vseživljenjskega učenja pri nas, pa sem predstavila Barbara Filipov, pravna svetovalka pri Svetu gorenjskih sindikatov.

Glavna izhodišča razprave in razmišljanja ter predstavitev Slovenije so podana v priloženih dokumentih, več o projektu Tulip pa si lahko preberete na uradni spletni strani, kjer je v slovenskem jeziku samo uvodna - predstavitvena stran, za ostale vsebine pa je potrebno izbrati enega od tujih jezikov oziroma zastavo države:
www.tulipnetwork.org.uk/html/slovenia.htm

docVsezivljensko_ucenje_v_Sloveniji (.doc 45KB)
pptTU_and_LLL_in_Slovenia (.ppt 2.2MB)
 
 
19.06.2009
NOVINARSKA KONFERENCA SGS - predstavitev izsledkov raziskave

Kdo izgublja z gorenjsko recesijo? Kakšne ukrepe sprejemajo v podjetjih? Koliko lahko še zdržijo ustrahovani, ponižani, prizadeti, odpuščeni,... delavci?

Svet gorenjskih siondikatov je na včerajšnji novinarski konferenci predstavil izsledke posebne raziskave med  sindikati - članicami. Z raziskavo smo ugotavljali vpliv krize in posledice protikriznih ukrepov predvsem na delo in  prihodnji razvoj delovnih mest na gorenjskem.

pptNovinarska konferenca SGS (.ppt 448KB)


 
<< < 1 ... 5 ... 10 ... 15 16 17 18 19 20 21 > >>

Časopis SGS zadnja številka.


Prijava za člane

Dostopni podatki so sestavljeni iz:

  • Uporabniškega imena, ki je sestavljeno iz ''priimekime'' (brez presledkov) ter
  • Gesla, katero mora vsebovati 6 znakov. Geslo je sestavljeno iz posameznih ničel (0) ter številke vaše članske izkaznice.
Primer:
Uporabniško ime: novakjanez
Geslo: 000123 (v primeru, da je številka vaše članske izkaznice 123)

Uporabniško ime:

Geslo:

 
 

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletnih storitev. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.
Ne strinjam se