Aktualno

<< < 1 ... 5 ... 10 ... 15 16 17 18 19 20 21 > >>
 
06.11.2009
JAVNI RAZPIS "ZNANJE URESNIČUJE SANJE"

Namen javnega razpisa je sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja zaposlenim. Na javni razpis se lahko prijavite zaposleni, ki imate največ V. stopnjo izobrazbe in ste v rednem delovnem razmerju pri gospodarskih družbah, zadrugah, samostojnih podjetnikih ali v zavodih ter se sami vključujete oz. ste že vključeni v izobraževanje ali usposabljanje.

Več informacij si oglejte na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje.
 
 
28.10.2009
NEPRAVILNOSTI V ZVEZDI PRIVEDLE DO KAZENSKE OVADBE IN STAVKE

SPOROČILO ZA JAVNOST
v zvezi z napovedano stavko zaposlenih v Zvezdi d.d. Kranj in vloženo kazensko ovadbo

Zaposleni v družbi Zvezda d.d., katere večinski lastnik in odgovorna oseba je Dušan Dolamič, so se znašli v težki in brezizhodni situaciji, saj je ogroženo njihovo socialno stanje, družbi pa zaradi sumljivih finančnih transakcij grozi finančni zlom.

Kazensko ovadbo zato podajajo zaradi določenih ravnanj, ki kažejo na utemeljen sum storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja oz. nevestnega gospodarjenja večinskega lastnika in nekdanjega direktorja družbe Zvezda d.d., Dušana Dolamiča.

Na nepravilnosti v zvezi s poslovanjem so tako delavci kot oba sindikata v družbi opozarjali že vse od spremembe lastniške strukture v družbi, ko je večinski lastnik na podlagi nakupa od družbe VERITAS d.d. postala fizična oseba Dušan Dolamič.

V družbi ni bilo vzpostavljenega aktivnega poslovodstva oz. osebe, ki bi si na strani delodajalca prizadevala za nemoteno oz. normalno poslovanje družbe in bi preprečila sumljive denarne transakcije lastnika in direktorja ter obremenjevanje družbe Zvezda d.d. s kratkoročnimi in dolgoročnimi poroštvi v času, ko glede na finančno stanje to sploh ni bilo smotrno. Naročila so prihajala, obstajale so možnosti za sklenitev poslov, vendar pa družba ni mogla realizirati niti že potrjenih naročil, ker ni imela razpoložljivih finančnih sredstev. Denarna sredstva, ki so prihajala na račun, so odtekala za posojila in poroštva fizičnim in pravnim osebam, ki niso imela nikakršne povezave s poslovanjem Zvezde d.d.

Družba do zaposlenih ni poravnala vseh zapadlih obveznosti, zato so zaposleni na delodajalca naslovili zahtevo za izpolnitev obveznosti in zaradi neizpolnitve le-teh, za dne 2.11.2009 napovedali stavko z naslednjimi stavkovnimi zahtevami:

- Izplačilo plače za mesec september 2009 z zakonitimi zamudnimi obrestmi od 19.10.2009 do dneva izplačila,
- Izplačilo prispevkov za socialno varnost za mesec julij 2009,
- Izplačilo prispevkov za socialno varnost za mesec avgust 2009,
- Izplačilo regresa za leto 2009.

Obstaja velika verjetnost, da terjatve delavcev ne bodo plačane, saj je družba močno prezadolžena in ni nikakršnih realnih možnosti za njihovo poplačilo.

To nedvoumno izhaja tudi iz poročila neodvisnega revizorja z dne 30.6.2009, ki je zavrnil mnenje zoper družbo Zvezda d.d. in kot osnovo za zavrnitev mnenja navedel, da ima družba Zvezda d.d. do določene obvladujoče družbe izkazane terjatve v višini skoraj 6 mio evrov, kar predstavlja 58% premoženja Zvezde d.d. in sicer v obliki kratkoročno danih posojil, terjatev za obresti in poslovnih terjatev. Njihova zapadlost se že od julija 2008 podaljšuje z aneksi in zanje obstaja dvom o poplačljivosti zaradi finančnega položaja dolžnika. Zvezda d.d. v letnem poročilu ni v zadostni meri razkrila okoliščin in ukrepov za poplačilo omenjenih terjatev in s tem tveganj, povezanih z vprašanjem delujočega podjetja.

Svet gorenjskih sindikatov
Predsednik mag. Rajko Bakovnik

Kranj, 28.10.2009
 
 
22.10.2009
DELOVNI POGOVOR O AKTUALNI VLOGI SINDIKATOV

V dneh od 27.10. do 30.10. se bo Svet gorenjskih sindikatov s predsedniki članic pogovarjal o stanju, razmerah in potrebnih ukrepih za izboljšanje učinkovitosti sindikatov, tako v podjetjih, kot tudi v okviru dejavnosti Sveta gorenjskih sindikatov.
 
 
05.10.2009
DRUŽBA EXOTERM IT JE GORENJSKA GAZELA 2009

Družba Exotrem IT , kjer ima Svet gorenjskih sindikatov svoje člane, je postala gorenjska gazela 2009 in četrti finalist za zlato gazelo.

V novem kongresnem centru hotela Špik v Gozd-Martuljku je časopisna družba Dnevnik razglasila že četrtega finalista za izbor Slovenske gazele 2009, ki bo 22. oktobra v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma. Po podjetjih Salbatring International (gazela osrednje Slovenije), Finali Trading (primorsko-notranjska gazela) in Lumar IG (dravsko-pomurska gazela) smo sedaj dobili že četrtega finalista za zlato gazelo, to pa je kranjska kemična tovarna Exoterm IT.
 
 
05.10.2009
SOCIALNE POMOČI IN DRUGE POMOČI NAJŠIBKEJŠIM

Na straneh Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve so predstavili možnosti socialnih in drugih pomoči za posameznike in družine, ki se znajdejo v socialni stiski.

V kolikor z dohodki enostavno ne zmorete pokriti svojih vsakodnevnih obveznosti, kot so plačila položnic, stanovanja, stroškov za šolo, vrtec, zdravstveno zavarovanje, itd si možnosti, ki jih ponuja država, oglejte na naslenji povezavi.
 
 
04.09.2009
STAVKA DELAVCEV ELEKTRODISTRIBUCIJE ZAMRZNJENA

Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije je zamrznil stavko napovedano za 14.septembra. Z vlado je podpisal dogovor v katerem se obe strani zavezujeta, da bosta nadaljevali socialni dialog o reorganizaciji elektrodistribucijskih družb, sindikat pa se je zavezal, da bo zamrznil vse stavkovne aktivnosti v zvezi s splošno stavko. V nadaljevanju bodo socialni partnerji poslušali najti optimalen model delitve družb na dva dela, pri tem pa bodo upoštevali tudi ekonomsko socialni položaj zaposlenih.
 
 
31.08.2009
POSEBEN DODATEK ZA SOCIALNO OGROŽENE BO IZPLAČAN DANES

Na podlagi Zakona o posebnem dodatku za socialno ogrožene bo tekom današnjega dne izplačan dodatek vsem, ki izpolnjujejo dohodkovne kriterije. Predvidoma ga bo prejelo 120.000 upravičencev. Dodatek bodo izplačevali Center za socialno delo, Zavod za zaposlovanje in ZPIZ in sicer po uradni dolžnosti vsem, ki izpolnjujejo pogoje. Bodočim prejemnikom tako ni potrebno izpolnjevati nobenih vlog. Več informacij si lahko preberete na straneh Ministrstva za delo.
 
 
25.08.2009
SPLOŠNA STAVKA V ENERGETIKI NAPOVEDANA ZA 14.9.2009

Tako kot v ostalih elektrodistribucijskih podjetjih, je tudi v Elektro Gorenjska včeraj potekala dve urna opozorilna stavka. Delavci so izrazili svoje nestrinjanje z vladnim predlogom delitve elektrodistribucij na tržni in omrežni del. Stavka je potekala v obliki zborov delavcev, na katerih so sindikalisti delavcem obširneje predstavili dosedanje aktivnosti v zvezi z reševanjem nastale problematike. Podporo delavcem je izrazil tudi predsednik Sveta gorenjskih sindikatov, mag. Rajko Bakovnik. Leopold Zupan in Milan Pristavnik pa sta zaposlenim predstavila izvlečke raziskave, ki jo je po naročilu Sindikata delavcev energetike Slovenije izdelala Pravna fakulteta v Ljubljani.

Po mnenju sindikatov vladni predlog delitve družb ni optimalen. Bojijo se odpuščanja večjega števila delavcev, predvidena ureditev pa bi na dolgi rok lahko vplivala tudi na ohranjanje kakovosti storitev za uporabnike. Sindikati poudarjajo, da niso proti delitvi, da pa obstajajo tudi drugi, boljši modeli reorganizacije. O tako pomembnih vprašanjih, kot je reorganizacija trga z električno energijo so se lastniki dolžni uskladiti z delodajalci in sindikati na Ekonomsko socialnem odboru za energetiko, kot to zahteva veljavna zakonodaja. Po mnenju sindikata vlada brez javne in strokovne razprave, brez študij stroškov in koristi ter ekonomske upravičenosti ne sme radikalno reorganizirat pravne ureditve trga z električno energijo. Razprava s socialnimi partnerji o prednostih in slabostih več različnih modelov je nujno potrebna. Dokler optimalen sistem reorganizacije ne bo dogovorjen s socialnimi partnerji, sindikati zahtevajo zadržanje aktivnosti lastnikov elektrodistribucijskih podjetij glede delitve družb.

V naslednjih dneh bodo potekale skupščine v vseh petih elektrodistribucijah, na katerih bodo sprejeti sklepi o nadaljnjih aktivnostih uprav družb v zvezi z reorganizacijo. V Elektro Gorenjska je predvidena skupščina že jutri. Jutrišnja skupščina je tudi rok za izpolnitev stavkovnih zahtev v Elektro Gorenjska.

V kolikor stavkovne zahteve ne bodo izpolnjene, bo Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije organiziral splošno stavko 14.9.2009, ki se bo stopnjevala do izpolnitve zahtev.

POROČILO O POTEKU OPOZORILNE STAVKE V ELEKTRO GORENJSKA D.D.

V poročilu o poteku opozorilne stavke v Elektro Gorenjska je sindikat zapisal, da je stavka potekala v skladu z napovedjo, stavkovnimi pravili in zakonskimi določili. Vsi zaposleni so prekinili z delom za dve uri. Zbrali so se na zborih delavcev, obravnavali stavkovne zahteve, predstavljali potek dosedanjih dogodkov in pripravili sporočilo za javnost.

Stavka je potekala mirno. Stavkovne straže niso zabeležile nobenih težav. Odziv odjemalcev je bil pozitiven. Stavkajoči so v skladu z navodili skrbeli za normalno obratovanje sistema in nemoteno dobavo odjemalcem. Upravne stavbe in nadzorništva so bila v času stavke zaprte.
 
 
24.08.2009
STAVKA V ELEKTRO GORENJSKA

Danes od 8. ure do 10. ure bodo vas elektrodistribucijska podjetja po Sloveniji, med njimi tudi Elektro Gorenjska,  zaprla svoja vrata za stranke. Delavci bodo namreč opozorilno stavkali in s tem izrazili nezadovoljstvo nad načinom predvidene delitve elektrodistribucijskih podjetij na dva dela in sicer na tržni in distribucijski del.
 
 
11.08.2009
OBJAVLJENA TARIFNA PRILOGA 2009 H KOLEKTIVNI POGODBI GRADBENIH DEJAVNOSTI

Vsebino tarifne priloge si lahko ogledate v Uradnem listu RS št. 64/2009. Med drugim je določen najnižji regres za letni dopust za leto 2009 v višini 800,00 EUR. Tarifna priloga se uporablja od 1. avgusta 2009 dalje in velja do 31.julija 2010.
 
<< < 1 ... 5 ... 10 ... 15 16 17 18 19 20 21 > >>

Časopis SGS zadnja številka.


Prijava za člane

Dostopni podatki so sestavljeni iz:

  • Uporabniškega imena, ki je sestavljeno iz ''priimekime'' (brez presledkov) ter
  • Gesla, katero mora vsebovati 6 znakov. Geslo je sestavljeno iz posameznih ničel (0) ter številke vaše članske izkaznice.
Primer:
Uporabniško ime: novakjanez
Geslo: 000123 (v primeru, da je številka vaše članske izkaznice 123)

Uporabniško ime:

Geslo:

 
 

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletnih storitev. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.
Ne strinjam se