Aktualno

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>
 
23.12.2009
NOVINARSKA KONFERENCA

Svet gorenjskih sindikatov je včeraj organiziral novinarsko konferenco, na kateri je prisotne podrobno seznanil s sedanjimi razmerami, problemi in težavami gorenjskega gospodarstva ter še posebej gorenjskega delavstva.

Poleg stališč in aktualnih aktivnosti Sveta gorenjskih sindikatov, smo predstavili tudi rezultate mnenjske raziskave o (ne)zadovoljstvu s sedanjim položajem zaposlenih, v kateri je sodelovalo 875 gorenjskih delavcev.

pdfNovinarska Konferenca SGS 22.12.2009 (.pdf 1.3MB)
 
 
26.11.2009
PREVERITE, ALI VAM DELODAJALEC PLAČUJE PRISPEVKE

Na enostaven in hiter način lahko preverite ali vam delodajalec plačuje prispevke za socialno varnost, to so prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevki za zdravstveno zavarovanje, prispevki za brezposelnost in prispevki za starševsko varstvo.

KJE DOBITE PODATKE?
Na Davčnih uradih RS
Davčni uradi razpolagajo s podatki o plačilu prispevkov za obdobje od 1.7.2008 dalje.
Izpolnite obrazec  - Vloga za izpis podatkov o plačanih prispevkih (obrazec P21-VF)  in ga oddate na najbližji izpostavi DURSa. Odgovor dobite takoj.

V primeru, da prispevki niso plačani, Davčna uprava po uradni dolžnosti  začne postopek prisilne izterjave neplačanih prispevkov od delodajalca.

Na območnih enotah Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Za obdobje pred 1.7.2008 lahko na območnih enotah ZPIZa zaprosite za izpis podatkov iz M4 obrazcev. To so podatki o plačah in prispevkih, ki jih za posameznega delavca vsako leto oddaja delodajalec. Na ZPIZu lahko zahtevate tudi izpis prijav v zavarovanje.

ZPIZ z individualnimi podatki o plačilu prispevkov za vsakega posameznika ne razpolaga, razen v tistih primerih, kjer je bila opravljana revizija pri delodajalcu.
V primeru pravilno oddanih M4 obrazcev,  se domneva, da so prispevki plačani, vendar sama oddaja obrazcev še ni garancija, da so bili prispevki dejansko odvedeni.
 
 
19.11.2009
SGS POZIVA ČLANE SINDIKATA IN OSTALE DELAVCE K MNOŽIČNI UDELEŽBI NA VSESLOVENSKEM PROTESTNEM SHODU, KI BO V SOBOTO, 28. NOVEMBRA 2009 V LJUBLJANI

Podrobnejša organizacijska navodila si lahko ogledate na naših članskih straneh.
 
 
11.11.2009
OBVESTILO ČLANOM SGS V ZVEZI S STAVKO SKEI NAPOVEDANO ZA DNE 13.11.2009

Sindikat kovinske in elektroindustrije (SKEI) je za petek 13. novembra 2009 napovedal splošno in opozorilno stavko. Stavka je napovedana v družbah, za katere velja, oziroma se uporablja katera od naslednjih kolektivnih pogodb: Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo Slovenije, Kolektivna pogodba za dejavnost elektroindustrije Slovenije, oziroma Kolektivna pogodba za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije.

Napovedana stavka je interesna stavka, saj si sindikalisti prizadevamo za dvig minimalne plače, izplačilo »draginjskega dodatka« v višini 150 evrov, pravično in bolj sprejemljivo plačno politiko ter s tem posredno za dvig življenjskega standarda ter zagotovitev dostojnejšega življenja delavcev. Ker smo v sindikatu prepričani, da si delavci za dobro opravljeno delo zaslužimo pravično in predvsem dostojno plačilo, SMO SE ODLOČILI, DA PODPREMO STAVKOVNE ZAHTEVE SKEI in v stavki sodelujemo tako, da za petek 13.11.2009 skličemo članski sestanek, sestanek izvršnega odbora sindikata oziroma zbor delavcev ter vodstvu družbe predstavimo svoje zahteve in skupaj poiščemo možne načine za njihovo izpolnitev.

Kljub temu, da smo se odločili, da v času stavke z delom ne bomo prekinili pričakujemo, da bo delodajalec spoštoval vse dogovore, ki bodo sklenjeni na nivoju dejavnosti. Zato bomo vztrajali in zahtevali, da se tudi v naši družbi zagotovijo na novo dogovorjene pravice in upoštevajo morebitne spremembe kolektivne pogodbe dejavnosti.
 
 
06.11.2009
JAVNI RAZPIS "ZNANJE URESNIČUJE SANJE"

Namen javnega razpisa je sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja zaposlenim. Na javni razpis se lahko prijavite zaposleni, ki imate največ V. stopnjo izobrazbe in ste v rednem delovnem razmerju pri gospodarskih družbah, zadrugah, samostojnih podjetnikih ali v zavodih ter se sami vključujete oz. ste že vključeni v izobraževanje ali usposabljanje.

Več informacij si oglejte na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje.
 
 
28.10.2009
NEPRAVILNOSTI V ZVEZDI PRIVEDLE DO KAZENSKE OVADBE IN STAVKE

SPOROČILO ZA JAVNOST
v zvezi z napovedano stavko zaposlenih v Zvezdi d.d. Kranj in vloženo kazensko ovadbo

Zaposleni v družbi Zvezda d.d., katere večinski lastnik in odgovorna oseba je Dušan Dolamič, so se znašli v težki in brezizhodni situaciji, saj je ogroženo njihovo socialno stanje, družbi pa zaradi sumljivih finančnih transakcij grozi finančni zlom.

Kazensko ovadbo zato podajajo zaradi določenih ravnanj, ki kažejo na utemeljen sum storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja oz. nevestnega gospodarjenja večinskega lastnika in nekdanjega direktorja družbe Zvezda d.d., Dušana Dolamiča.

Na nepravilnosti v zvezi s poslovanjem so tako delavci kot oba sindikata v družbi opozarjali že vse od spremembe lastniške strukture v družbi, ko je večinski lastnik na podlagi nakupa od družbe VERITAS d.d. postala fizična oseba Dušan Dolamič.

V družbi ni bilo vzpostavljenega aktivnega poslovodstva oz. osebe, ki bi si na strani delodajalca prizadevala za nemoteno oz. normalno poslovanje družbe in bi preprečila sumljive denarne transakcije lastnika in direktorja ter obremenjevanje družbe Zvezda d.d. s kratkoročnimi in dolgoročnimi poroštvi v času, ko glede na finančno stanje to sploh ni bilo smotrno. Naročila so prihajala, obstajale so možnosti za sklenitev poslov, vendar pa družba ni mogla realizirati niti že potrjenih naročil, ker ni imela razpoložljivih finančnih sredstev. Denarna sredstva, ki so prihajala na račun, so odtekala za posojila in poroštva fizičnim in pravnim osebam, ki niso imela nikakršne povezave s poslovanjem Zvezde d.d.

Družba do zaposlenih ni poravnala vseh zapadlih obveznosti, zato so zaposleni na delodajalca naslovili zahtevo za izpolnitev obveznosti in zaradi neizpolnitve le-teh, za dne 2.11.2009 napovedali stavko z naslednjimi stavkovnimi zahtevami:

- Izplačilo plače za mesec september 2009 z zakonitimi zamudnimi obrestmi od 19.10.2009 do dneva izplačila,
- Izplačilo prispevkov za socialno varnost za mesec julij 2009,
- Izplačilo prispevkov za socialno varnost za mesec avgust 2009,
- Izplačilo regresa za leto 2009.

Obstaja velika verjetnost, da terjatve delavcev ne bodo plačane, saj je družba močno prezadolžena in ni nikakršnih realnih možnosti za njihovo poplačilo.

To nedvoumno izhaja tudi iz poročila neodvisnega revizorja z dne 30.6.2009, ki je zavrnil mnenje zoper družbo Zvezda d.d. in kot osnovo za zavrnitev mnenja navedel, da ima družba Zvezda d.d. do določene obvladujoče družbe izkazane terjatve v višini skoraj 6 mio evrov, kar predstavlja 58% premoženja Zvezde d.d. in sicer v obliki kratkoročno danih posojil, terjatev za obresti in poslovnih terjatev. Njihova zapadlost se že od julija 2008 podaljšuje z aneksi in zanje obstaja dvom o poplačljivosti zaradi finančnega položaja dolžnika. Zvezda d.d. v letnem poročilu ni v zadostni meri razkrila okoliščin in ukrepov za poplačilo omenjenih terjatev in s tem tveganj, povezanih z vprašanjem delujočega podjetja.

Svet gorenjskih sindikatov
Predsednik mag. Rajko Bakovnik

Kranj, 28.10.2009
 
 
22.10.2009
DELOVNI POGOVOR O AKTUALNI VLOGI SINDIKATOV

V dneh od 27.10. do 30.10. se bo Svet gorenjskih sindikatov s predsedniki članic pogovarjal o stanju, razmerah in potrebnih ukrepih za izboljšanje učinkovitosti sindikatov, tako v podjetjih, kot tudi v okviru dejavnosti Sveta gorenjskih sindikatov.
 
 
05.10.2009
DRUŽBA EXOTERM IT JE GORENJSKA GAZELA 2009

Družba Exotrem IT , kjer ima Svet gorenjskih sindikatov svoje člane, je postala gorenjska gazela 2009 in četrti finalist za zlato gazelo.

V novem kongresnem centru hotela Špik v Gozd-Martuljku je časopisna družba Dnevnik razglasila že četrtega finalista za izbor Slovenske gazele 2009, ki bo 22. oktobra v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma. Po podjetjih Salbatring International (gazela osrednje Slovenije), Finali Trading (primorsko-notranjska gazela) in Lumar IG (dravsko-pomurska gazela) smo sedaj dobili že četrtega finalista za zlato gazelo, to pa je kranjska kemična tovarna Exoterm IT.
 
 
05.10.2009
SOCIALNE POMOČI IN DRUGE POMOČI NAJŠIBKEJŠIM

Na straneh Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve so predstavili možnosti socialnih in drugih pomoči za posameznike in družine, ki se znajdejo v socialni stiski.

V kolikor z dohodki enostavno ne zmorete pokriti svojih vsakodnevnih obveznosti, kot so plačila položnic, stanovanja, stroškov za šolo, vrtec, zdravstveno zavarovanje, itd si možnosti, ki jih ponuja država, oglejte na naslenji povezavi.
 
 
04.09.2009
STAVKA DELAVCEV ELEKTRODISTRIBUCIJE ZAMRZNJENA

Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije je zamrznil stavko napovedano za 14.septembra. Z vlado je podpisal dogovor v katerem se obe strani zavezujeta, da bosta nadaljevali socialni dialog o reorganizaciji elektrodistribucijskih družb, sindikat pa se je zavezal, da bo zamrznil vse stavkovne aktivnosti v zvezi s splošno stavko. V nadaljevanju bodo socialni partnerji poslušali najti optimalen model delitve družb na dva dela, pri tem pa bodo upoštevali tudi ekonomsko socialni položaj zaposlenih.
 
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>

Časopis SGS zadnja številka.


Prijava za člane

Dostopni podatki so sestavljeni iz:

  • Uporabniškega imena, ki je sestavljeno iz ''priimekime'' (brez presledkov) ter
  • Gesla, katero mora vsebovati 6 znakov. Geslo je sestavljeno iz posameznih ničel (0) ter številke vaše članske izkaznice.
Primer:
Uporabniško ime: novakjanez
Geslo: 000123 (v primeru, da je številka vaše članske izkaznice 123)

Uporabniško ime:

Geslo:

 
 

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletnih storitev. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.
Ne strinjam se